انفجار انتحاری در مقابل دانشگاه کابل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انفجار انتحاری در مقابل دانشگاه کابل

حمله انتحاری جلوی دانشگاه کابل هشت نفر را کشت. بیش از ۳۰ نفر هم زخمی شده اند. فردوس فرامرز، سخنگوی پلیس کابل گفته که هنوز مشخص نیست حمله‌ کار چه کسی بوده است.

رویین رهنوش گزارش می‌دهد.