توقف فعالیت شبکه‌های خصوصی مخابراتی در بلخ، پس از تهدید طالبان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توقف فعالیت شبکه‌های خصوصی مخابراتی در بلخ، پس از تهدید طالبان

پس از آنکه گروه طالبان به دو ایستگاه امواج تلفن در ولسوالی چاربولک ولایت بلخ در شمال افغانستان حمله کردند، تمامی شرکتهای مخابراتی خصوصی در ولایتهای بلخ و جوزجان، تمام ساعات دیشب خدمات شان را در این ولایت قطع کردند. مقامهای محلی بلخ ولایت در واکنش به این اقدام شرکتهای مخابراتی خصوصی، امروز دروازه این شرکتها بستهاند. مالکان این شرکنها میگویند پس از دریافت پیامتهدیدآمیزی از سوی طالبان فعالیتشان را متوقف کردهاند. موضوعی که واکنشهای زیادی را برانگیخته است.

حمید فهیم از مزارشریف گزارش می‌دهد