پنجشنبه ها با شنونده ها

نجشنبه ها با شنونده ها

موضوع این هفته پنجشنبه ها با شنونده ها یاد فراموشیست. آیا شما یاد فراموشی دارید؟

روزی چند با ر با مشکل یاد فراموشی دچار میشود؟ چه خاطره های از یاد فراموشی دارید؟ آیا در این مورد دیگران را مقصر میدانید؟ اگر بیاد تان ماند و فراموشتان نشد به ما زنگ بزنید.

پیغام انترنتی تان را به این آدرس بفرستید: dari@bbc.co.uk

شــما ميتوانيد روز پنجشنبه از ساعـــت دو الی دونیم بعد از ظهــر به وقت افغانســــتان (۹:۳۰ الی ۱۰ قبل از ظهر به وقت گرينويچ) به شـماره تلـفـن 00442078360331 در حین پخش برنامه زنگ بزنيد و نظرتان را ابراز کنيد.

در برنامه پنجشنبه ها با شنونده ها، سيما شادان به تلفن های مستقيم شـما از استوديوی بی بی سی در لندن پاسخ می گويد و آهنگ های دلخواه شما را پخش می کند.

در این برنامه، علاوه بر پخش آهنگ های درخواستی شما، یک رشته موضوعات اجتماعی - فرهنگی را نیز با شما در میان می گذاریم و دیدگاه ها و پیشنهادهای شما را در باره موضوع مشخص هفته، جویا خواهیم شد.

در برنامه این هفته پنجشنبه ها با شنونده ها سهم بگیرید و نظر، تجربه و پیشنهاد خود را با ما و شنوندگان برنامه درمیان بگذارید.

آرشيف برنامه هاى پنجشنبه ها با شنونده ها