'افت شدید' تولید تریاک افغانستان

کشت خشخاش در افغانستان
Image caption اختلاف شدیدی در میزان افت تولید تریاک براساس تخمین های آمریکا و سازمان ملل وجود دارد

براساس یک گزارش دولت آمریکا، تولید تریاک در افغانستان در سال جاری تقریبا به اندازه یک سوم افت خواهد کرد.

گزارش "دفتر سیاست ملی کنترل مواد مخدر کاخ سفید" تخمین می زند که تولید تریاک که در سال 2007 حدود 8 هزار تن بود با افتی 31 درصدی به 5500 تن خواهد رسید.

با این حال تخمین سازمان ملل کاملا متفاوت است و افت تولید در سال 2008 را فقط 6 درصد پیش بینی می کند.

نود درصد تریاک جهان - که از آن برای تولید هروئین استفاده می شود - از افغانستان می آید.

جان والترز مدیر دفتر سیاست ملی کنترل مواد مخدر کاخ سفید گفت: "ما امروز با خرسندی اعلام می کنیم که براساس تخمین دولت آمریکا کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان کاهش شدیدی را نشان می دهد."

آقای والترز گفت که کشت خشخاش 22 درصد کاهش خواهد یافت که مشابه رقم تخمینی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل است که در ماه اوت منتشر شد.

اما درحالی که سازمان ملل معتقد است میزان محصول زمین های زیر کشت خشخاش افزایش یافته است، دولت جورج بوش می گوید که این میزان افت کرده است.

آقای والترز گفت که تفاوت ها در پیش بینی آمریکا و سازمان ملل ناشی از تفاوت شیوه های جمع آوری داده هاست.

وی گفت که در 18 استان از 34 استان افغانستان دیگر خشخاش کشت نمی شود درحالی که شمار آنها قبلا 15 استان بود.

علت اصلی کاهش تولید، خشکسالی و عملیات مبارزه با مواد مخدر است.

آقای والترز در اشاره به عملیات موفق مبارزه با مواد مخدر در شمال و شرق افغانستان گفت: "این نشانه روشنی از عملی بودن این برنامه است، فقط باید در آن پشتکار داشته باشیم."

مشکل اینجاست که 66 درصد از کل تریاک افغانستان در منطقه جنوب هلمند که شورشیان طالبان در آن فعال هستند تولید می شود.

تجارت مواد مخدر راهی برای تامین نیازهای مالی عملیات پیکارجویان است و آقای والترز گفت که سه مشکل اساسی در افغانستان یعنی پیکارجویان، کشت تریاک و فساد، باید به عنوان یک مجمومه مورد رسیدگی قرار گیرند.