تلاش برای جلب توجه به پناهجویان افغان در نشست کابل

مهاجران بازگشته افغان
Image caption نداشتن مسکن، عدم دسترسی به امکانات و خدمات از مشکلات عمده مهاجران بازگشت کننده به شمار می رود

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید به زودی کنفرانسی را برای جلب توجه جامعه جهانی به وضعیت پناهجویان افغان در کابل برگزار می کند.

قرار است این کنفرانس در نیمه ماه آینده میلادی با حضور وزیران خارجه و نمایندگان بیش از 20 کشور کمک کننده به افغانستان در کابل به میزبانی دولت افغانستان و کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان برگزار شود.

برگزار کنندگان این کنفرانس می گویند در این نشست عوامل اصلی عدم بازگشت مهاجران افغان به کشورشان و عدم استقرار مجدد بازگشت کنندگان در مناطق خود، بررسی می شود.

نادر فرهاد، سخنگوی دفتر کابل کمیساریای عالی در امور پناهندگان به بی بی سی گفت در این کنفرانس همچنین تلاش خواهد شد تا جامعه جهانی قانع شوند تا پولهای اختصاص یافته برای کمک به مهاجران را، برای اسکان مجدد بازگشت کنندگان در داخل افغانستان به مصرف برسانند.

آقای فرهاد گفت: "هدف این کنفرانس دقیقاً پاسخگویی به یک سلسله موضوعات امنیتی، سیاسی و چالشهای اقتصادی-اجتماعی در داخل افغانستان است که باعث عدم بازگشت تعدادی از افغانها به افغانستان شده و در عین زمان باعث عدم استقرار مجدد باز گشت کنندگان به گونه پایدار شده است."

قرار است در این کنفرانس، یافته های مطالعاتی که از سوی کمیساریای امور پناهندگان سازمان ملل متحد انجام شده نیز به کشورهای کمک کننده ارائه شود.

به گفته آقای فرهاد، در این ارزیابی نیازهای بازگشت کنندگان در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی مطالعه شده است.

سخنگوی اداره پناهندگان سازمان ملل در کابل گفت: "مطالعه ما نشان می دهد که اگر در حدود یک میلیون افغان در یک سال به کشور خود بازگشت کنند، چه نیاز هایی دارند. به گونه مثال از این یک میلیون نفر چه تعداد آنان به مدرسه می روند، به کدام ولایات می روند و چه تعداد مدرسه، معلم و کتابهای درسی نیاز دارند."

آقای فرهاد می گوید:"ما امیدواریم در این کنفرانس، تصویر خوبی از وضعیت فعلی افغانستان به شرکت کنندگان ارائه کنیم."

این کنفرانس در حالی برگزار می شود که به گفته مقامات، ظرف یک سال اخیر بیش از 250 هزار مهاجر افغان از کشورهای همسایه ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته اند.

مقامات می پذیرند با آن که شمار زیادی از این مهاجران به مناطق خود بازگشته اند، اما بیش از سی هزار تن دیگر از این افراد هنوز زیر خیمه ها به سر می برند.

نداشتن مسکن، عدم دسترسی به امکانات و خدمات از مشکلات عمده مهاجران بازگشت کننده به شمار می رود.

از سال 2001 میلادی تا اکنون بیش از پنج میلیون مهاجر افغان به کشور خود بازگشته اند، اما بیش از سه میلیون نفر دیگر هنوز هم در ایران و پاکستان به سر می برند.