نشریات کابل 5 عقرب

روزنامه های چاپ امروز کابل اوضاع امنیتی افغانستان و به ویژه حادثه روز گذشته کابل را که در آن دو شهروند خارجی و یک افغان کشته شدند، محور بحثهای خود قرار داده اند.

روزنامه هشت صبح حادثه روز گذشته کابل را که در آن دو کارمند خارجی و یک محافظ افغان یک شرکت خدمات پستی کشته شدند، پاسخی به سخنان اخیر حنیف اتمر، وزیر جدید داخله (کشور) افغانستان مبنی بر مبارزه با فساد و اجرای اصلاحات در این وزارت دانسته است.

به نوشته هشت صبح، این حادثه و چند حادثه اخیر در کابل چالشهایی را در برابر ماموریت جدید آقای اتمر قرار داده است.

نویسنده مقابله با این چالشها را "آزمونی" در برابر وزارت آقای اتمر دانسته و افزوده است که اگر او نتواند از این آزمون پیروز بدر آید، در آینده در رویارویی با اوضاع آشفته کشور به سختی می تواند کاری از پیش ببرد.

روزنامه پیمان هم با توجه به همین حادثه نوشته که اکنون مهمترین موقعیتهای شهر کابل هم برای شهروندان داخلی و خارجی محل امنی دانسته نمی شود. روزنامه آن چه را "افت بزرگ امنیتی" در کابل و نفوذ شورشیان در نزدیکیهای این شهر خوانده، مایه "شرمساری" مقامات امنیتی دانسته است.

هفته نامه مجاهد پرسیده است که "آیا دولت می تواند آشفتگی در هرات را حل کند؟" مجاهد نوشته است که برای این پرسش نمی توان پاسخ مثبت یافت. نویسنده تحولات اخیر هرات را "بحران" نامیده و آن را "نشانه شکست نظام" خوانده است.

مجاهد مشکل را در "حکومت متمرکز" در کشور دانسته که به نوشته هفته نامه، پنج سال پیش با "پافشاری حامد کرزی و همکاری نمایندگان قدرتهای جهانی به میان آمد و چند گونگی فرهنگی، زبانی، قومی و جغرافیایی افغانستان را نادیده گرفت".

نویسنده راه فایق آمدن بر بحران در کشور را "تحول بنیادی با توزیع عادلانه قدرت و ایجاد نظام پارلمانی" دانسته است. مجاهد همچنان تاکید کرده است که به اداره های محلی باید صلاحیتهای بیشتر داده شود. مجاهد به این باور است که بدون اصلاحات اساسی نظام، شورشها از میان نخواهد رفت.

روزنامه ویسا با ابراز نگرانی از وضع امنیتی کشور، نوشته است که "مردم به زنده ماندن می اندیشند". به نوشته ویسا، این وضعیت این نظر را قوت بخشیده که برخی از خواستهای دولت مانند دموکراسی، آزادی و مشارکت سیاسی در شرایط کنونی "تفننی و خارج از ضرورتهای فوری" است.

ویسا با توجه به کشته شدن حدود سی غیرنظامی در جنوب کشور، نوشته است که در این منطقه مردم "بی هیچ بهانه ای" کشته می شوند و هیچ نهادی هم آن را بازخواست نمی کند.

نویسنده نتیجه گیری کرده است که مردم "تنها به صلح نیاز دارند". به نوشته ویسا، نیازمندی مردم در حال حاضر این است که آنان "شانس زنده ماندن" را به دست آورند.

نویسنده این وضعیت را پیامد "سیاستهای اشتباه آمیز و سلطه جویانه یک حلقه معین سیاسی به قصد هژمونی بر کل افغانستان" دانسته است. روزنامه با لحن طعنه آمیزی نوشته است که دولت آقای کرزی باد هایی را که کشت کرده اکنون باید درو کند.

روزنامه دولتی انیس موضوع گفتگو با مخالفان را "متضمن منافع ملی افغانستان" دانسته است. انیس افزوده گفتگویی که در آن "ساختار نظام سیاسی، مشارکت گروههای سیاسی، قانون اساسی و آزادی بیان" حفظ شود، با منافع ملی موافق است.

به باور انیس، گفتگو برای دولت و مخالفان "تجربه ای" است که با آن می توانند به اهدافی برسند که با جنگ به آن دست نیافتند.