نشریات کابل دوشنبه شش عقرب

آغاز گفتگوهای دو روزه کمیسیون جرگه امن منطقه ای در اسلام آباد، از مهمترین موضوعات مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روز گذشته بیست و پنج عضو افغان این کمیسیون وارد اسلام آباد شدند تا با بیست و پنج عضو پاکستانی این کمیسیون در مورد حل مشکلات امنیتی این دو کشور گفتگو کنند.

روزنامه هشت صبح با توجه به نشست اعضای کمیسیون جرگه صلح منطقه ای در اسلام آباد نوشته است که این نشست نتایج مثمری را در پی نخواهد داشت.

هشت صبح گفتگو از طریق این نوع جرگه ها را "بدوی" و برای حل "مشکلات امروزین" بی نتیجه دانسته است.

نویسنده معتقد است که گفتگو از طریق این جرگه، که به پیشنهاد حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در نشستی با جورج بوش و پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان آغاز شد، برای افغانستان نتایج چشمگیری نداشته است.

روزنامه راه نجات در پاسخ به این پرسش که آیا این جرگه می تواند برای حل ریشه ای مشکلات افغانستان و پاکستان موثر واقع شود، نوشته است که مشکلات تاریخی میان دو کشور احتمال موثریت این جرگه را کم کرده است.

روزنامه مشکلات دیرینه مرزی دو کشور را اساس چالشها در افغانستان و پاکستان دانسته است. به باور نویسنده تا زمانی که این مشکل حل نشود، مشکلات در منطقه همچنان باقی خواهند ماند و دست یافتن به هر موفقیت دیگر در این گفتگوها مقطعی خواهد بود.

اما روزنامه دولتی انیس این گفتگوها را با توجه به انجام گفتگوهای اخیر دولت افغانستان با طالبان در عربستان سعودی، مهم دانسته است.

به باور انیس گفتگو ی اعضای جرگه کوچک صلح منطقه ای در اسلام آباد این فرصت را به دو کشور می دهد تا مشکلات موجود را با دقت بررسی کنند و با هماهنگی بیشتر برای مقابله با چالشها دست به کار شوند.

روزنامه اراده در واکنش به سخنان یک سخنگوی ارتش پاکستان مبنی بر این که سربازان ارتش افغانستان همراه با طالبان در مناطق مرزی پاکستان بازداشت شده اند، نوشته که "هیچ کس به این گفته او باور ندارد."

به باور اراده، این سخنان سخنگوی ارتش پاکستان جبهه طالبان را تقویت می کند و به زیان جنگی تمام می شود که ارتش پاکستان علیه طالبان آغاز کرده است.

اراده می نویسد افغانستان خود با طالبان درگیر جنگ سختی است و این توان را در خود نمی بیند که با نیروهای پاکستانی در مناطق مرزی این کشور درگیر شود.

روزنامه چراغ از احتمال شدت یافتن جنگ در افغانستان در فصل زمستان ابراز نگرانی کرده است. به نوشته روزنامه، طالبان و نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان برای جنگ در فصل زمستان آمادگی می گیرند.

نویسنده به این باور است که زبانه های آتش طالبان، علیرغم آغاز گفتگوهای صلح، زمستان امسال خانه های سرد مردم کابل را گرم نگه خواهد داشت.

مطالب مرتبط