نشریات کابل: سه شنبه هفتم عقرب

روزنامه های چاپ امروز کابل در دومین روز اجلاس جرگه صلح منطقه ای در اسلام آباد، به بررسی نتایج این اجلاس پرداخته اند.

در این اجلاس بیست و پنج نفر از سوی افغانستان و بیست پنج تن دیگر از جانب پاکستان شرکت کرده اند و درباره تامین صلح و ثبات در دو کشور گفتگو می کنند.

روزنامه پیمان جرگه امن را "نشستی پرمصرف و بدون دستاورد" دانسته است. روزنامه به این باور است که دولت افغانستان از برگزاری جرگه صلح سال گذشته دستاوردی نداشته و بیشترین سود آن نصیب پاکستان شد.

پیمان همچنین مدعی است که دولت افغانستان با اشتراک در این نشست، مسئولیت ناامنی در کشور خود را به دوش دیگران می اندازد.

نویسنده تاکید کرده است که این وظیفه دولت است که امنیت شهروندان خود را تامین کند و نمی تواند به دلیل مداخله دیگران از این مسئولیت شانه خالی کند.

روزنامه آرمان ملی اجلاس جرگه صلح منطقه ای را "ناکارآمد و مشت کوبیدن در هوا" خوانده است. آرمان ملی پرسیده است در صورتی که بسیاری از اعضای این جرگه ارتباطی با قبایل ساکن مناطق مرزی دو کشور ندارند، چگونه می توانند این قبایل را وادار به تامین صلح و ثبات در مناطق شان کنند.

روزنامه بر این باور است که به دلیل "شدت عملی" که طالبان در پیش گرفته اند، نمی توان با آنان از در گفتگو وارد شد و با آنان آشتی کرد.

آرمان ملی تاکید کرده است که "بهترین راه" برای ریشه کن کردن شورش در مناطق قبایلی، "سرکوب قاطعانه" شورشیان در این مناطق است.

روزنامه ویسا اما ضمن این که نوشته تجربه امن منطقه "نتیجه مطلوبی" در پی نداشته، معتقد است که در مورد جنگ و صلح تنها یک دیدگاه وجود ندارد و نمی توان از یک زاویه ویژه دید و در باره نتایج آن داوری کرد.

به نوشته ویسا، مردم افغانستان به صلح نیاز دارند و از جنگ خسته شده اند. نویسنده به این باور است که افغانها نیازمند این اند که از جنگ از "راهی معقول" نجات یابند.

روزنامه هشت صبح بازداشت شماری از آدم ربان در کابل را مهم دیده، اما در مورد آنچه که "معافیت" آنان در برابر قانون خوانده ابراز نگرانی کرده است.

هشت صبح با لحنی تند انتقاد کرده است که قوه قضاییه یک خبرنگار را به آسانی به بیست سال زندان محکوم می کند، اما در برابر آدم ربایان و تبهکاران "رئوف و مهربان" می شود.

به باور نویسنده، عدم مجازات گروهها و افراد تبهکار و آدم ربا آنان را جسارت بیشتری می بخشد و زمینه افزایش موارد آدم ربایی و جرمهای از این دست را بیشتر هموار می کند.

روزنامه دولتی انیس با توجه به انتشار گزارشهایی مبنی بر کاهش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان، نوشته است که مبارزه با این مواد در این کشور نیاز به "استراتژی جدید" دارد.

اخیراً یک مقام آمریکایی گفت تولید مواد مخدر در افغانستان 31 درصد کاهش یافته است. همچنین روز گذشته اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در کابل اعلام کرد که کشت مواد مخدر در این کشور 21 درصد کاهش یافته است.

انیس ضمن این که این کاهش را "موفقیتی قابل توجه" برای دولت افغانستان و جامعه جهانی دانسته تاکید کرده که دولت این کشور باید با همکاری جامعه جهانی تلاشهای بیشتری در این مورد به خرج دهد.

به دلیل فقر کشاورزان و ناامنی، به باور انیس، زمینه تولید و قاجاق مواد مخدر هنوز هم در افغانستان وجود دارد. انیس از دولت خواسته است که با هماهنگی با حامیان بازسازی این کشور، با کشاورزان "همکاری عملی" و زمینه محو "تدریجی" مواد مخدر را هموار کند.

مطالب مرتبط