گردهمایی بزرگ زنان افغان در کابل

نزدیک به چهارصد زن افغان در کابل، پایتخت افغانستان در همایشی گردهم آمده و برای اجرای برنامه ملی زنان این کشور رایزنی می کنند.

این برنامه که از سوی وزارت امور زنان افغانستان تدوین شده است، شامل بخشهای امنیتی، حقوقی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و مشارکت زنان در مسائل سیاسی می شود و اجرای آن به ده سال زمان نیاز دارد.

شماری از زنانی که در این همایش شرکت کرده اند می گویند با چالشهای سیاسی، اجتماعی و تبعیض جنسیتی مواجه اند. آنان فقر، بیکاری، سنتهای دست و پاگیر و عدم دسترسی به آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی را از مهمترین چالشها در برابر خود می دانند.

برخی از این زنان از دولت افغانستان انتقاد می کنند که در چند سال گذشته کار کمی در زمینه بهبود زندگی زنان انجام داده است. آنان می گویند هنوز هم زنان و دختران افغان از انواع خشونت، از جمله ازدواج اجباری و تجاوز جنسی رنج می برند.

شینکی کروخیل، عضو مجلس نمایندگان افغانستان، از زنان افغان خواست که با هم هماهنگ شوند و حکومت را مجبور به اجرای برنامه هایی سازند که قبلا برای بهبود وضعیت زنان اعلام شده بود.

خانم کروخیل از زنان شرکت کننده در این همایش همچنین خواست که نگذارند حقوق آنان قربانی "معامله های سیاسی" شود.

دستاورد

اما حُسن بانو عضنفر، وزیر امور زنان افغانستان دستاوردهای هفت سال اخیر دولت را برای بهبود در زمینه های سیاسی و اجتماعی یادآور شد.

خانم غضنفر "عضویت یک زن در کابینه افغانستان، حضور یک و نیم میلیون دختر در مدارس، اختصاص بیست و هفت درصد کرسی پارلمان به زنان، آغاز به کار شماری از زنان تجارت پیشه و فعالیت دهها زن در نهادهای پلیس" را از مهترین این دستاوردها دانست.

وزیر امور زنان از دولت خواست که درصد بیشتری از بودجه ملی را برای توسعه برنامه های وزارت امور زنان اختصاص دهد. در حال حاضر دو درصد بودجه ملی به این وزارت اختصاص یافته است.

این نخستین همایش بزرگ زنان در کابل است که آنان در آن فرصت می یابند تا در مورد بهبود زندگی خود بحث کنند.

شرکت کنندگان این همایش دو روزه در دسته های مختلف مسائل گوناگون مربوط به زنان را بررسی می کنند. آنان همچنین در این همایش اولویت های زنان در ولایتهای افغانستان را مشخص کرده و رسیدگی به این اولویت ها را به دولت توصیه خواهند کرد.

برگزار کنندگان این همایش می گویند نظرات شرکت کنندگان این گردهمایی به حامد کرزی، رئیس جمهور و کابینه او ارائه خواهد شد.

با این حال شماری از زنان برگزاری این همایش را "نمایشی و نمادین" می خوانند. اما به باور بسیاری کارشناسان، گردهمایی حدود چهار صد زن از ولایات مختلف افغانستان، خود می تواند برای تامین ارتباط میان زنان و نزدیکتر شدن آنان به یکدیگر موثر واقع شود.

مطالب مرتبط