درمان بیماران افغان از راه دور

کامپیوتر
Image caption این نخستین بار است که دو بیمارستان بزرگ افغانستان با استفاده از فن آوری پیشرفته با بیمارستانهای هندی وصل می شون

وزارت بهداشت افغانستان می گوید پزشکان هندی درمان بیماران دو بیمارستان کابل را با تکنولوژی پیشرفته کامپیوتری از راه دور به زودی آغاز خواهند کرد.

وزیر صحت (بهداشت) افغانستان در یک نشست خبری اعلام کرد که بیمارستان ایندیرا گاندی و زایشگاه ملالی از طریق سیستمهای پیشرفته کامپیوتری با بیمارستانهای هندی وصل می شوند.

امین فاطمی گفت اتصال این دو بیمارستان با بیمارستانهای هندی حدود ۵۰ میلیون دلار هزینه بر می دارد. آقای فاطمی گفت پول این پروژه را دولت هند می پردازد.

وزیر بهداشت افغانستان گفت با فعال شدن این سیستم، پزشکان هندی بیماران بیمارستان اندیرا گاندی کابل، که بیشتر در آن کودکان درمان می شوند و بیمارستان زایشگاه ملالی را از راه دور درمان خواهند کرد.

آقای فاطمی گفت: "من باور دارم که دو بیمارستان کابل، زایشگاه ملالی و بیمارستان اندیراگاندی، با چهار مرکز صحی هند به زودی وصل خواهند شد."

او افزود: "این برنامه برای بهبود صحت کودکان و مادران افغان بسیار مهم است. (با اجرای این پروژه) روابط دوستانه افغانستان و هند بیشتر از پیش تقویه خواهد شد".

به گفته مقامات، با فعال شدن این سیستم خدمات بهداشتی در این دو بیمارستان بهبود می یابد و زمینه آموزش بیشتر برای پزشکان افغان هم فراهم خواهد شد.

این نخستین بار است که دو بیمارستان بزرگ افغانستان با استفاده از فن آوری پیشرفته با بیمارستانهای هندی وصل می شوند.

مقامات بهداشتی در افغانستان می گویند این کشور ظرف سالهای اخیر پیشرفتهای چشمگیری در زمینه بهداشتی داشته است.

مقامهای وزارت بهداشت افغانستان می گویند در حال حاضر حدود ۸۵ درصد مردم این کشور به خدمات بهداشتی دسترسی دارند. با این همه، روزانه دهها بیمار برای درمان بهتر به کشورهای همسایه، به ویژه هند و پاکستان سفر می کنند.

مقامهای وزارت بهداشت افغانستان می گویند با اتصال بیمارستانهای اندیرا گاندی و ملالی، از شمار کسانی که مجبور به سفر به خارج برای درمان بیماریهای شان می شوند، کاسته خواهد شد.