درخواست مجلس نمایندگان برای رسیدگی به مشکلات هرات

مجلس نمایندگان افغانستان
Image caption نماینده هرات از ده روز پیش تاکنون و به دنبال اعتصاب اتحادیه های صنفی هرات به دلیل افزایش نا امنی دراین شهر، در جلسات پارلمان شرکت نکرده اند.

مجلس نمایندگان افغانستان در پی اعتصاب و درخواست نمایندگان هرات در این مجلس از حکومت خواسته است که به مشکلات مردم این ولایت پاسخ دهد.

نمایندگان ولایت هرات به دنبال اعتصاب اتحادیه های صنفی در این شهر ، از رفتن به مجلس خودداری کردند. این نمایندگان از مجلس و دولت خواستند که به مشکلات امنیتی هرات رسیدگی کرده و تغییراتی را در نهادهای امنیتی و اداری، وارد کنند.

نمایندگان ولایت هرات "ضعف" در نهادهای امنیتی این ولایت را باعث افزایش نا امنی، شکل گیری گروههای ترورستی و تاراج آثار باستانی در این ولایت می دانند.

این نمایندگان که از ده روز به این سو در جلسات مجلس حضور نیافته اند، با ارائه پیشنهادی به مجلس نمایندگان خواستار تغییرات فوری در سطح رهبری و نهاد های امنیتی هرات شدند. آنان تاکید کردند که با گروههای آدم ربا مبارزه جدی صورت گیرد.

پس از درخواست نمایندگان مردم هرات برای تغییر در ادارات این ولایت و ادامه اعتصاب آنها در اعتراض به افزایش ناامنی در این ولایت، مجلس نمایندگان در اجلاس رسمی خود از حکومت خواست به مشکلات این ولایت پاسخ دهد.

میرویس یاسینی، معاون اول مجلس نمایندگان، که پس از گفتگو با اعتصاب کنندگان گفت : "از ترکیب و شکل گیری اعتصاب آشکار است که این اعتصاب هیچ گونه انگیزه سیاسی ندارد. فقط اعتصابی است برای این که امنیت مردم هرات تامین شود."

معاون مجلس نمایندگان افزود: "از حکومت خواهش می شود اقدامات جدی به عمل آورد تا تکلیف مردم هرات کم شود و تغییراتی را در ادارات، نه تنها ادارات و رهبری ولایت هرات، بلکه در همه سطوح به وجود بیاورد."

بسیاری از نمایندگان مقامات حکومت را متهم می کنند که با وجود درخواست مکرر مردم، اتحادیه های صنفی و نمایندگان هرات در پارلمان به مشکلات مردم این ولایت رسیدگی نشده است.

اما سیامک هروی، معاون سخنگوی رئیس جمهور به بی بی سی گفت هیاتی از جانب حکومت به هرات رفته و پس از بازگشت این هیات آوردن تغییرات در ادارات این ولایت در دستور کار رئیس جمهور قرار خواهد گرفت.

مطالب مرتبط