ساخت دهها مرکز درمانی جدید در افغانستان

وزارت صحت افغانستان
Image caption وزارت بهداشت افغانستان هشدار داده است که اگر به وضعیت افراد و خانواده های مواجه با گرسنگی و فقر در این کشور توجه نشود، بیماریها افزایش خواهد یاف

وزارت بهداشت افغانستان می گوید که تا پایان امسال بیش از ۱۳۰ مرکز درمانی را در ولایتهای مختلف این کشور ایجاد می کند.

وزیر صحت (بهداشت) افغانستان هنگام امضای قرارداد ساختن ۵۳ مرکز درمانی گفت ۲۲ گروه سیار درمانی را نیز در مناطق دور دست این کشور ایجاد خواهد کرد.

امین فاطمی وزیر صحت افغانستان گفت تمام هزینه ساختن این مرکزها ۱۴ میلیون دلار برآورد شده که از سوی سازمان اتحاد جهانی مایه کوبی پرداخته خواهد شد.

آقای فاطمی گفت کار ساختن ساختمانهای این مرکزها را، که بیشتر برای مناطق دوردست در نظر گرفته شده است، نهاد های غیردولتی به دوش می گیرند.

وزیر صحت افغانستان افزود مرکزهای جدید در ولایت های بدخشان، جوزجان، لوگر، کنر، سمنگان، غور، هرات و قندوز ساخته می شوند.

آقای فاطمی گفت: "هر مرکز فرعی صحی، از ۵۳ مرکز، باید حداقل پنج هزار افغان را تحت پوشش قرار دهد. بنابر این ۵۳ مرکز صحی باید بیشتر از سیصد هزار افغان را تحت پوشش قرار دهند."

به گفته آقای فاطمی قرارداد ۳۵ مرکز درمانی و ۱۶ گروه سیار درمانی، پیش از این با شماری از نهادها به امضا رسیده استکه در حال حاضر با ساختن مرکزهای جدید شمار مراکز درمانی فرعی در افغانستان به سیصد مرکز می رسد.

گزارش ساختن این مراکز درمانی در حالی منتشر می شود که مقامهای افغان می گویند شش میلیون نفر در این کشور با مشکل گرسنگی و کمبود خوراکی از جمله سوء تغذیه مواجه اند.

وزارت بهداشت افغانستان هشدار داده است که اگر به وضعیت افراد و خانواده های مواجه با گرسنگی و فقر در این کشور توجه نشود، بیماریها افزایش خواهد یافت.

مطالب مرتبط