نشریات کابل: یکشنبه ۱۲ عقرب

دیدار رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه و سخنان حامد کرزی در نشست زنان افغان مهمترین مسائل مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل اند.

روزنامه دولتی انگلیسی زبان کابل تایمز با توجه به گفتگوی سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه در آنکارا نوشته است این گونه نشست ها می تواند به درک وضعیت منطقه و افزایش همکاریها برای تامین صلح کمک کند.

کابل تایمز افزوده است که اگر دولت پاکستان برای پایان دادن جنگ در منطقه "صادقانه و صمیمانه" همکاری کند، می تواند نقش موثری در تامین صلح و ثبات داشته باشد.

به باور نویسنده، پاکستان توانایی آن را دارد که با وارد کردن فشار بر طالبان برای تامین صلح و ثبات در افغانستان کمک کند.

روزنامه چراغ سخنان اخیر حامد کرزی مبنی بر ارتباط بخشی از عوامل بدی اوضاع در افغانستان با خارجی را، "اعتراف دیرهنگام" او دانسته است.

آقای کرزی هفته گذشته در یک همایش زنان افغان در کابل گفت خارجیها در افغانستان با افغانها مانند "مهمانان" رفتار کرده و خود را "مالک خانه" ساخته اند.

چراغ با لحن طنزآمیزی افزوده است که خارجیها در افغانستان آرام آرام آقای کرزی را از درون خانه به درب خروجی رسانده و احتمال بیرون کردن او از حاکمیت ملی وجود دارد.

نویسنده به این باور است که خارجیها اکنون "کلید" خانه افغانها را به دست گرفته و با شعارهای مردم سالاری و حقوق بشر خود افغانها را به "سراب خوشبختی و امنیت" رسانده اند.

اما روزنامه پیمان با توجه به همین سخنان رئیس جمهور کرزی نوشته است که آقای کرزی می خواهد، به ارزشهای مدرن چون حقوق بشر و حتی حامیان خارجی خود پشت کند و طالبان را وارد کاخ ریاست جمهوری سازد.

روزنامه این سخنان آقای کرزی را "تغییر موضعی" دانسته که به باور نویسنده با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان ارتباط دارد.

پیمان افزوده که علیرغم مطرح شدن بحث گفتگو با طالبان و خوشبینی در مورد تامین صلح و ثبات در افغانستان، به نظر می رسد این کشور "آبستن خشونت و درگیرهای تازه" است.

هفته نامه مجاهد از "افزایش" فقر و گرسنگی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. به نظر هفته نامه ناامنی، بیکاری، کاهش محصولات کشاورزی و بالا رفتن بهای مواد خوراکی در جهان از عوامل عمده افزایش گرسنگی و فقر در افغانستان است.

مجاهد هشدار داده که ممکن است زمستان امسال کمبود مواد خوراکی و سوخت، گروههای آسیب پذیر جامعه را تحت فشار کم سابقه ای قرار دهد.

مجاهد از دولت خواسته است که برای پاسخگویی به این مشکلات، برنامه توزیع مواد خوراکی و سوخت را در روستاها در برابر کار و در شهرها به گونه رایگان روی دست گیرد.

مطالب مرتبط