نشریات کابل: دوشنبه ۱۳ عقرب

روزنامه های چاپ امروز کابل موضوعات مختلف، از جمله واکنش دادگاه عالی افغانستان به انتقادات اخیر و اخراج شماری از مهاجران افغان از ایران را در صفحات خود بازتاب داده اند.

روزنامه پیمان واکنش دادگاه عالی افغانستان به انتقادهای علیه خود را شکستن "روزه سکوت" خوانده است.

اخیراًً دادگاه عالی افغانستان در واکنش به سخنان رئیس اداره امنیت ملی مبنی بر عدم رسیدگی نهادهای قضایی به پرونده های آدم ربایان و تبهکاران بزرگ، اعلام کرد که حکم قضایی را در مورد حدود صد و سی پرونده جنایی صادر کرده و برای تایید نهایی به دفتر رئیس جمهور فرستاده است.

به باور پیمان اگر هم قوه قضاییه و هم نهادهای امنیتی کار خود را به درستی انجام می دادند، اخیراً افغانستان، به ویژه شهر کابل شاهد افزایش موارد جرایم جنایی، به ویژه آدم ربایی نمی بود.

پیمان افزوده است تا زمانی که "فساد و نابهنجاریها" در نهادهای قضایی و امنیتی ریشه کن نشود، میزان جرایم در کشور کاهش نخواهد یافت.

روزنامه افغانستان در مورد آن چه که "فشار ایران بر پناهجویان افغان" خوانده، ابراز نگرانی کرده است.

روزنامه به این باور است که رفتار دولت ایران با مهاجران، پس از سقوط طالبان و مستقر شدن نیروهای خارجی در افغانستان، با فشار همراه بوده است.

نویسنده از دولت افغانستان خواسته است که شهروندان افغان را در هر کشوری به هر عنوانی باید مورد حمایت قرار دهد و برای دفاع از حقوق آنان تلاش کند.

روزنامه هشت صبح زخمی شدن پنج سرباز افغان در پی تیراندازی "اشتباهی" نیروهای خارجی را به شدت مورد انتقاد قرار داده است.

روزنامه این تیراندازی نیروهای خارجی را "بی مبالاتی سبکسرانه" خوانده و تاکید کرده است که این حرکت آنها نه تنها باعث بدبینی مردم در مورد این نیروها می شود، بلکه روند ایجاد ارتش ملی را نیز اخلال می کند.

هشت صبح با لحن طنزآمیزی از نیروهای خارجی خواسته است که پس از این از انجام دادن این گونه "همکاریها" با مردم افغانستان پرهیز کنند.

مطالب مرتبط