نشست توسعه شهری و فرهنگی بامیان در کابل

Image caption مقامات در افغانستان می پذیرند که ظرف شش سال گذشته توجه چندانی به باز سازی ولایت بامیان نشده است.

دولت افغانستان می گوید برنامه جدیدی را برای توسعه شهری و فرهنگی ولایت تاریخی بامیان در مرکز این کشور تدوین کرده است.

شماری از مقامهای بلند پایه دولت افغانستان و فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل در نشستی در کابل برای بررسی منابع مالی و راههای اجرایی شدن این برنامه شرکت کردند.

این مقامات می پذیرند که ظرف شش سال گذشته به توسعه و بازسازی بامیان توجه چندانی نشده، اما تاکید می کنند که برای اجرایی کردن برنامه توسعه شهری و فرهنگی بامیان پس از این تلاش بیشتری خواهند کرد.

ساختن فرودگاه جدید، راهسازی، توسعه شهری، انرژی برق، مبارزه با فقر و ساختن سدهای آبی برای بهبود کشاورزی در ولایت بامیان، از اولویت های عمده ای است که در این نشست مطرح شد.

جلیل شمس، وزیر اقتصاد افغانستان، از برگزار کنندگان این نشست گفت جلب کمک و ایجاد هم آهنگی میان دولت افغانستان و نهادهای کمک کننده خارجی از اهداف عمده این نشست است.

حبیبه سرابی، والی بامیان می گوید نهادهای کمک کننده و دولت افغانستان در این نشست وعده کردند که در زمینه نگهداری زیربناهای تاریخی و زیرساختهای این ولایت کمک خواهند کرد. اما مقدار این کمک ها در این نشست مشخص نشد.

خانم سرابی در این نشست که از سوی وزارت اقتصاد افغانستان با همکاری سازمان توسعه ای سازمان ملل برگزار شد، گفت که تعهد برای توسعه ولایت عقب مانده بامیان وجود دارد.

والی بامیان گفت: "ولایت بامیان دارای برنامه توسعه فرهنگی است. در این نشست هدف ما بحث روی ساختار زیربناها، راهسازی و میدان هوایی (فرودگاه) است که نبود آن بخشی از مشکلات بامیان را تشکیل می دهد."

خانم سرابی افزود: "خواست دومی اجرای برنامه توسعه فرهنگی بامیان، توسعه جهانگردی در این ولایت و هدف سوم نیز هماهنگی جامعه بین المللی و دولت افغانستان در مورد ارتقای ظرفیت کاری در ولایت بامیان است."

در حالی که مقامات بر ضرورت طرح برنامه بازسازی و توسعه متوازن در سراسر افغانستان تاکید می کنند، مسئولان تاکید کردند که "پسماندگی" بامیان به توجه ویژه ای نیازمند است.