نشریات کابل: سه شنبه ۱۴ عقرب

انتخابات آمریکا و نگرانیهای امنیتی در افغانستان، از مهمترین موضوعات بازتاب یافته در روزنامه های چاپ امروز کابل اند.

روزنامه دولتی هیواد با توجه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تاکید کرده است که رئیس جمهوری آینده آن کشور باید "بازنگری استراتژی" آمریکادر مورد افغانستان را در دستور کار خود قرار دهد.

این روزنامه دولتی همچنان خواسته است که توجه به "واقعیتهای افغانستان" در صدر برنامه تغییر استراتژی آمریکا در مورد جنگ افغانستان قرار گیرد.

اما روزنامه راه نجات نوشته است که انتخابات آمریکا تغییر چندانی را در سیاست های آن کشور در مورد افغانستان به میان نخواهد آورد.

راه نجات تاکید کرده است که رئیس جمهوری آینده آمریکا باید ضمن این که در مبارزه با تروریسم "هدفی مشخص" را دنبال کند، تغییراتی را در سیاستهای آمریکا در مورد افغانستان به وجود آورد.

نویسنده در باره آن چه که "سیاستهای اشتباه " آمریکا در افغانستان خوانده، نوشته که رئیس جمهوری آینده آمریکا باید آن را اصلاح کند و "رویکردی متفاوت" را در پیش گیرد.

روزنامه ویسا نوشته است که بسیاریها در افغانستان، عراق و پاکستان امیدوارند که در سیاست های آمریکا "تغییری عمیق" وارد شود.

ویسا به این باور است که در صورت پیروزی باراک اوباما، سیاستهای آمریکا در قبال افغانستان و منطقه با تغییراتی به همراه خواهد بود.

روزنامه دولتی انیس "افزایش" موارد آدم ربایی در افغانستان، به ویژه در کابل را قابل نگرانی دانسته و افزوده است که گروههای آدم ربا، با تفاهم با گروههای تروریستی دست به آدم ربایی و قتل در پایتخت می زنند.

انیس از مقامهای امنیتی خواسته است که با گروههای آدم ربا و تبهکار مبارزه جدی کنند.

روزنامه اصلاح از دولت خواسته است برای جلوگیری از خشونت علیه کودکان در افغانستان توجه بیشتری به خرج دهد.

روزنامه "قاچاق، تجاوز جنسی، ازدواج پیش از وقت، کارهای شاق و ممانعت از رفتن به مدرسه" را از خشونتها و چالشهای عمده بر سر راه کودکان افغان دانسته است.

نویسنده از پدران و مادران افغان هم خواسته است که برای از میان برداشتن این چالشها با ادارات دولتی همکاری کنند.

روزنامه آرمان ملی با توجه به موضوع گفتگو با طالبان نوشته است که "صلح تحمیلی که عزت افغانها را بریزد، پذیرفتنی نیست".

آرمان ملی به شدت انتقاد کرده است که برخی رسانه ها می گویند حل قضیه افغانستان از طریق نظامی ممکن نیست. نویسنده پرسیده است که اگر این کار ممکن نیست، دلیل حضور نیروهای خارجی در افغانستان چیست.

آرمان ملی گفتگو با طالبان را "دست بر پشت مار مالیدن" دانسته و تاکید کرده است که دولت افغانستان باید برای شکست مخالفان تلاش کند.

روزنامه هشت صبح با توجه به سخنان اخیر گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا مبنی بر دشواری گفتگو با طالبان پرسشهایی را مطرح کرده است.

به باور روزنامه، بریتانیا با دشوار جلوه دادن گفتگو با طالبان، نمی خواهد دولت افغانستان در این مورد "ابتکار عمل" را در دست داشته باشد.

نویسنده همچنین دولت افغانستان را مورد انتقاد قرار داده است که دیدگاه واحدی در مورد برخورد با طالبان ندارد.

روزنامه پیمان از دولت افغانستان انتقاد کرده که با بزرگ نمایی مشکل امنیتی در کشور، از بسیاری مشکلات دیگر مانند گرسنگی چشم پوشیده است.

پیمان نوشته است که شش میلیون نفر در این کشور با تهدید گرسنگی جدی مواجه اند. روزنامه همچنین انتقاد کرده که حامد کرزی فقر مردم را مورد توجه قرار نداده است.

مطالب مرتبط