نشریات کابل: پنجشنبه، شانزده عقرب

روزنامه چاپ امروز کابل از پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا استقبال کرده و خواستار باز شدن باب تازه ای در روابط میان آمریکا و افغانستان شده اند.

روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود فهرستی از درخواست ها به نشانی باراک اوباما، رییس جمهور جدید آمریکا مطرح کرده و نوشته که مردم افغانستان خواستار همکاری بیشتر آمریکا در راستای بهبود وضعیت زندگی شان هستند.

آرمان ملی نوشته که مردم افغانستان انتظار دارند آقای اوباما به "شعارهای" خود که در مبارزات انتخاباتی می داد و حرف از بهبود وضعیت افغانستان و نابودی تروریسم می زد، جامه عمل بپوشاند.

این روزنامه همچنین نوشته که اداره جدید در آمریکا، باید بر پولهای که از سوی این کشور به افغانستان داده می شود، نظارت بیشتری داشته باشد تا زمینه های حیف و میل آن فراهم نشود.

روزنامه چراغ سرمقاله خود را با عنوان "او - با - ما؛ ما - با - او" چاپ کرده و حمایت خود را از برنده شدن باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرده است.

این روزنامه نوشته، آنچه که سیاست های نادرست آمریکا در قبال جنگ با تروریسم می خواند، وضعیت در افغانستان را وخیم کرده است و نویسنده با توجه به این امر، خواستار تغییرات بنیادی در برخورد رهبری جدید آمریکا با مسئله تروریسم شده است.

این روزنامه همچنین خواستار جدا کردن مسلمانان جهان از بحث تروریسم شده و نوشته که رهبری جدید آمریکا باید به این مسئله توجه داشته باشد که همه مسلمانان تروریست نیستند و سیاست های چند سال اخیر، باعث شده که نوعی بدبینی بی سابقه ای در افکار مسلمانان نسبت به آمریکا ایجاد شود.

چراغ خواستار ترمیم این مسئله شده و ابراز امیدواری کرده که انتخاب آقای اوباما به عنوان رییس جمهور آمریکا، بتواند فصل جدیدی از روابط را میان آمریکا و سایر کشورهای جهان ایجاد کند.

روزنامه پیمان در مطلبی زیر عنوان "سلام اوباما؛ خداحافظ کرزی"، حزب جمهوری خواهان آمریکا را که رییس جمهور پیشین آمریکا به آن تعلق داشت، حامی اصلی حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان خوانده است.

به نوشته این روزنامه، باراک اوباما از مدیریت آقای کرزی در امر کشورداری پیش از پیروزی در انتخابات، انتقاد کرده بود.

نویسنده پیمان نتیجه گرفته که آمدن اوباما به کاخ سفید، خداحافظی کرزی از قدرت در افغانستان خواهد بود.