نشریات کابل: قبایل و مبارزه با طالبان

روزنامه های چاپ امروز کابل سخنان منسوب به ژنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکایی در خاور میانه و آسیای میانه مبنی بر همکاری با قبایل برای مبارزه با طالبان را مورد بحث قرار داده اند.

این فرمانده ارشد آمریکایی هفته گذشته در سفری به پاکستان و افغانستان با رهبران این دو کشور در باره مبارزه با تروریسم درمنطقه گفتگو کرد.

روزنامه هشت صبح در باره موفقیت طرح منسوب به آقای پتریوس، مبنی بر داشتن ارتباط نزدیک با قبایل برای مبارزه با "تندروان" در افغانستان، شک و تردیدهایی را مطرح کرده است.

هشت صبح نوشته است که اجرای تجربه عراق در افغانستان نتیجه مثبتی در پی ندارد. به نوشته روزنامه قبایل در افغانستان "انگیزه ای" برای مبارزه با حزب اسلامی و طالبان ندارند. نویسنده به این باور است که مناطق قبایلی "بهترین زمینه" برای فعالیتهای این دو گروه است.

از سوی دیگر این روزنامه تقویت قدرت قبایل را مخالف دموکراسی و دستاوردهای دولت افغانستان پس از کنفرانس بن آلمان دانسته است. به تعبیر هشت صبح، ساختن فردا با ابزار کهنه دیروز، "اشتباهی" است که جز ادامه بحران در افغانستان نتیجه ای ندارد.

روزنامه پیمان در مطلبی نوشته است که جنگ طالبان "ویژگی افغانی و ریشه های عمیق بومی" دارد، چیزی که به باور روزنامه، دولت افغانستان و خارجیها به آن توجه نکرده اند.

نویسنده "اختلافات بومی و منازعات پیچیده" در افغانستان را "عامل کلیدی" ادامه جنگ در این کشور دانسته است. در ادامه مطلب پیشبینی شده است که "جنگ در حوزه افغانستان همچنان ادامه می یابد."

پیمان مدعی است که دولت افغانستان برای پنهان کردن "ضعفهای" خود و توجیه جنگ، عامل خارجی بحران را تعیین کننده قلمداد می کند.

اما روزنامه ویسا طرح منسوب به آقای پتریوس را "تلاش مناسب" برای جبران پیامدهای "سیاست اشتباه" در افغانستان دانسته است. روزنامه افزوده که ممکن است روند تقویت همکاری با قبایل و جلب حمایت آنان، دستاوردهای مثبتی در پی داشته باشد.

به باور ویسا دولت کنونی افغانستان از "حمایت وسیع مردمی" بی بهره است. از سوی دیگر به نوشته روزنامه بسیاری از افغانها خود را در تعیین سرنوشت کشور سهیم نمی دانند. نویسنده تاکید کرده است که دولت باید مردم را در تعیین سرنوشت کشور شریک سازد.

ویسا در ادامه از مخالفان طرح آقای پتریوس خواسته است که به جای رد این طرح کوشش کنند اجرای این طرح منجر به تشکیل نیروهای ملیشیایی (شبه نظامی) و تشکلهای قومی در کشور نشود.

روزنامه دولتی انیس "توسعه اقتدار" سران قومی در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان را در درازمدت برای تامین امنیت در میان قبایل دو سوی مرز موثر دانسته است.

انیس همچنان نوشته است این موضوعی است که دولتهای افغانستان و پاکستان تا اکنون آن را برای اعاده صلح و ثبات در منطقه تجربه نکرده اند.

نویسنده افزوده است که بدون همکاری قبایل در مبارزه با "سازمانهای تندرو"، مراکز این سازمانها در مناطق مرزی از بین نخواهند رفت.

روزنامه راه نجات موجودیت موانع کانکریتی در خیابانهای شهر کابل را مشکل ساز دانسته و از نهادهای دولتی انتقاد کرده است که برای برداشتن آنها اقدام جدی نکرده اند.

راه نجات به این باور است که مخالفانی که تا حال توانسته اند با استفاده از "ضعف" نیروهای امنیتی اماکن حساس کابل را هدف قرار دهند، با موجودیت این موانع هم می توانند از این ضعف استفاده کنند و به اهداف خود حمله کنند.

نویسنده با توجه به اجرا نشدن دستور حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای برچیدن این موانع، پرسیده است رئیس جمهوری که توانایی برداشتن این موانع را نداشته باشد، چگونه می تواند در دیگر امور موفق باشد.

مطالب مرتبط