پایان نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در کابل

نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در کابل با تاکید بر تشدید مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در افغانستان به پایان رسید.

در این نشست دو روزه بیش از سی عضو این سازمان شرکت کردند و بر تقویت همکاریهای منطقه ای در کار مبارزه با تروریسم و مواد مخدر تاکید کردند.

شرکت کنندگان نشست از همسایگان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی خواستند همکاریهای خود را با دولت افغانستان در کار مبارزه با تروریسم و مواد مخدر افزایش دهند.

همچنین تقویت توانمندیهای پلیس ویژه مبارزه با مواد مخدر افغانستان از موارد مهمی است که در این نشست بر آن تاکید شد.

شرکت کنندگان این نشست همچنین از آغاز چند پروژه بازسازی در افغانستان خبر دادند. آنان هدف از این پروژه ها را تقویت تلاشهای دولت افغانستان در کار مبارزه با مواد مخدر خواندند.

داوود مرادیان از مشاوران ارشد وزارت خارجه افغانستان گفت سازمان امنیت و همکاری اروپا برای همکاری با افغانستان "اراده راسخی" دارد.

آقای مرادیان گفت: "سازمان امنیت و همکاری اروپا، به عنوان یکی از مهمترین سازمانهای بین المللی اراده راسخ دارد برای همکاری با افغانستان و کمک به افغانستان در عرصه های آموزش پلیس، آموزش نیروهای مبارزه با مواد مخدر و مشارکت در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری در افغانستان."

قرار است نشست بعدی سازمان امنیت و همکاری اروپا سال آینده در جاپان برگزار می شود. گفته می شود موضوع محوری این نشست نیز مسائل مربوط به افغانستان خواهد بود.

افغانستان از جمله همکاران سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) است، اما عضویت این سازمان را ندارد.

شکل گیری سازمان امنیت و همکاری اروپا با برگزاری کنفرانسی در سال ۱۹۷۰ میلادی تحت عنوان "امنیت و همکاری در اروپا"، برای بحث میان شرق و غرب آغاز شد. این کنفرانس در سال ۱۹۹۴ میلادی در نشست بودا پست به "سازمان امنیت و همکاری اروپا" تغییر نام داد.

با آن که این سازمان اروپایی است اما شماری از کشورهای حوزه مدیترانه، آمریکا و آسیا هم عضویت این سازمان را دارند.

رنگین داد فر سپنتا وزیر خارجه افغانستان در سخنرانی اش در روز اول این اجلاس برانتظارات کشورش از این سازمان تاکید کرد و گفت کشورش انتظار دارد سازمان امنیت و همکاری اروپا در تامین امنیت، مبارزه با مواد مخدر و تجهیز و آموزش پلیس افغانستان همکاری کند.

او گفت اگر افغانستان بار دیگر به "مرکز تروریسم بین المللی" مبدل شود، امنیت جهانی با خطر رو برو می شود. به گفته وزیر خارجه افغانستان، دولت این کشور با سازمان امنیت و همکاری اروپا در این زمینه "توافق نظر" دارد.

مطالب مرتبط