نشریات کابل: دوشنبه ۲۰ عقرب

روزنامه های چاپ امروز کابل موضوعات گوناگون، از جمله نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در کابل را مورد توجه قرار داده اند.

روزنامه دولتی انیس با توجه به برگزاری کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا در کابل نوشته است که کشورهای اروپایی "تا آخرین روز مشکلات، افغانستان را همراهی خواهند کرد."

این نشست با اشتراک سی عضو این سازمان با میزبانی وزارت خارجه افغانستان برای تقویت همکاریهای منطقه در کار مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در افغانستان برگزار شده است.

به باور انیس، در حال حاضر موثرترین کمکی که این کشورها برای افغانستان انجام داده می توانند، توسعه ظرفیتهای کاری در داخل افغانستان است.

نویسنده آموزش و تجهیز پلیس و ارتش افغانستان را از نیازمندی هایی دانسته که با توجه به آن پاره ای از مشکلات این کشور حل خواهد شد.

روزنامه هشت صبح هم همین موضوع را در مطلب اصلی خود مورد توجه قرار داده و نوشته است که بدون اصلاحات در حکومت افغانستان، تامین امنیت در این کشور "ممکن نیست".

نویسنده همچنین تاکید کرده است "تا زمانی که راه و رسم حکومت داری تغییر نپذیرد و استراتژی دولت در برخورد با مسایل داخلی رنگ دیگر به خود نگیرد، امنیت پایدار تامین نخواهد شد."

هشت صبح به این باور است که دولت افغانستان با راه انداختن گفتگوهای "مخفی" با طالبان و "اغماض" در برابر جنگ سالاران، به طالبان جرات داد تا "حضور مرگبار" خود را بر جهانیان تحمیل کنند.

روزنامه پیمان در صفحه نخست خود نوشته است که پس از انتخابات آمریکا، صف آراییها و گفتگوها در "عقب درهای بسته" در کاخ ریاست جمهوری افغانستان و دوبی برای آمادگیها در انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان آغاز شده است.

به نوشته پیمان، بریتانیا تلاش می کند با استفاده از فاصله میان حامد کرزی و کاخ سفید، او را در برابر نامزد احتمالی کاخ سفید مورد حمایت قرار دهد. از سوی دیگر روزنامه نوشته است که رهبران جبهه ملی و سیاستمداران برجسته بیرون حاکمیت در دوبی برای معرفی نامزد ریاست جمهوری گفتگو می کنند.

پیمان در ادامه افزوده است که همه گروههای کوچک و بزرگ سیاسی در افغانستان تازه در مرحله نخست "چانه زنی هایی" قرار دارند که بازی گران کلیدی آن نه افغانها بلکه انگلیسها و آمریکاییان اند.

روزنامه آرمان ملی باتوجه به اعدام سه نفر به جرمهای قتل، آدم ربایی و تجاوز جنسی در افغانستان، تاکید کرده است که اجرای قانون خواست مردم این کشور است.

آرمان ملی افزوده است که این اعدام ها زمانی اجرا می شود که مردم به دلیل افزایش موارد قتل، آدم ربایی و تبهکاری "به جان آمده اند".

نویسنده از دولت خواسته است که برای کاهش جرایم، به اجرای قانون در مورد مجرمان توجه بیشتری به خرج دهد. به باور روزنامه، تاثیر اجرای قانون در کاهش جرایم به زودی رونما خواهد شد.

روزنامه دولتی اصلاح هم در سرمقاله خود تاکید کرده است که مجازات مجرمان برای کاهش جرایم و تامین امنیت، "کار درستی" است.

اصلاح نوشته است که مردم خواستار "مجازات سخت" تبهکاران و آدم ربایان بر اساس دستور قانون اساسی و احکام شرعی اند.

به نوشته اصلاح اگر کشورهای غربی با مجازات مجرمان مخالفت می کنند، آنان به دنبال اهداف خود اند، اما نویسنده تاکید کرده که مردم افغانستان به مصلحت خود می دانند که در کشور جنگ زده و فقرزده شان امنیت و ثبات تامین شود.

مطالب مرتبط