نشریات کابل: برکناری وزیر حمل و نقل

برکناری حمیدالله قادری از وزارت حمل و نقل و اجرای حکم اعدام در مورد دو نفر در افغانستان از موضوعاتی است که در روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر بازتاب یافته اند.

روزنامه چراغ نوشته است که برکناری حمیدالله قادری از وزارت حمل و نقل به هر نیتی که باشد، برای کاهش فساد در نهادهای دولتی کاری "نیکو" است.

آقای قادری روز دوشنبه (۲۰ عقرب/آبان) به دستور حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، به دلیل "تاخیر در انتقال حجاج و انجام فعالیتهای مشکوک" از مقام خود برکنار شد.

چراغ از اعضای مجلس نمایندگان انتقاد کرده است که ده ماه پیش هنگام بررسی صلاحیتهای آقای قادری، "بدون مطالعه دقیق شحصیت او"، به او رای اعتماد دادند.

چراغ از حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان خواسته است که مجازات "ماموران فساد پیشه" دولت را بدون در نظر داشت "مصلحت های سیاسی و قومی" ادامه دهد.

روزنامه هشت صبح در عنوان مطلبی با لحن طنزآمیزی نوشته است که" کرزی هم گاهی جدی می شود"، اما روزنامه در سرمقاله خود آورده است که اگر آقای کرزی با جدیت عمل کند، افراد زیادی به سرنوشت آقای قادری گرفتار می شوند.

نویسنده افزوده است که دولت به هر دلیلی که است، در مورد این گونه افراد از "اغماض" کار می گیرد.

هشت صبح تاکید کرده است هر گامی که دولت برای مبارزه با فساد بردارد، موجب تقویت اعتماد مردم به دولت می شود و خوشبینی را در میان آنان نسبت به آینده افزایش می دهد.

روزنامه راه نجات در مطلبی نوشته است که "نارساییها در کار انتقال حجاج" به عربستان سعودی باعث برکناری وزیر حمل و نقل شد.

روزنامه امضای قرارداد "مشکل ساز" با یک شرکت هواپیمایی عربستان سعودی و نحوه ارائه خدمات به حجاج را از مشکلات در کار آقای قادری دانسته است.

روزنامه دولتی هیواد با توجه به همین موضوع نوشته است که مردم و رئیس جمهوری از وزیران کار می خواهند.

به نوشته هیواد، پست وزارت "امتیاز نه بلکه یک مسئولیت ملی است". روزنامه تاکید کرده هر وزیری که این مسئولیت را به گونه درست انجام ندهد باید از مقام خود برکنار شود.

روزنامه پیمان نوشته است که حکم اعدام در مورد دو نفر در افغانستان علی رغم دغدغه های نهادهای حقوق بشری و "تحت فشار افکار عمومی" به اجرا درآمده است.

پیمان اجرای این حکم را "اقدام قابل تحسین" رئیس جمهوری دانسته است که به نوشته روزنامه مردم از دیر زمانی انتظار آن را داشتند.

روزنامه ویسا در سرمقاله خود نوشته است که اجرای حکم اعدام در مورد مجرمانی که مستحق این حکم هستند، باعث کاهش جرایم و افزایش اعتماد مردم نسبت به دولت و مجریان قانون می شود.

روزنامه همچنین به این باور است که برخورد قاطع با آدم ربایان، باعث تشویق سرمایه گذاران به کارهای اقتصادی در افغانستان و بهبود اقتصاد مردم این کشور می شود.

مطالب مرتبط