نشریات کابل: پنجشنبه 23 عقرب

اسید پاشی به صورت دختران در شهر قندهار، تغییرات در دستگاه پلیس هرات و پایان نشست کشورهای همسایه افغانستان در شهر دوشنبه، از مهم ترین مسایل بازتاب یافته در نشریات امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح اسید پاشی به صورت دختران را در یک مدرسه در شهر قندهار "جنایت نابخشودنی" خوانده است.

هشت صبح، فرهنگ زن ستیزی در جامعه را مورد نکوهش قرار داده و نوشته داغ این گونه حوادث بر پیشانی فرد فرد جامعه حک شده است.

در ادامه نویسنده هشت صبح از زنان خواسته است تا برای تامین حقوق شان دست به کار شوند و در برابر چنین حوادثی سکوت نکنند.

روزنامه ویسا نیز تیزاب پاشی به صورت دختران را سرزنش کرده و آن را بر خاسته از ناتوانی دولت در مهار فعالیت های خرابکارانه از سوی شورشیان خوانده است.

نویسنده ویسا گمانه زنی کرده که در عقب چنین حوادثی ممکن است دلایل سیاسی وجود داشته باشد که به نظر نویسنده کشورهای همسایه افغانستان عامل آن هستند.

تغییرات گسترده در دستگاه پلیس هرات در روزنامه انیس مورد ارزیابی قرار گرفته و نویسنده به این باور است که تغییرات نیاز زمان است.

نویسنده انیس با استقبال از این تغییرات نوشته افرادی که تازه در بخش های امنیتی هرات گماشته شده اند باید با مسئولیت پذیری به وظایف شان عمل کنند.

روز گذشته وزارت داخله افغانستان 22 تن از مقامات محلی پلیس هرات را به هدف آنچه که اصلاحات خوانده شد از وظایفشان سبکدوش کرد و افراد جدیدی را به این سمت ها گماشت.

روزنامه چراغ نشست کارشناسان برخی کشورهای منطقه را در شهر دوشنبه تاجکستان به هدف بررسی وضعیت افغانستان با اهمیت یافته و در این مورد از مدیران سیاست خارجی افغانستان خواسته تا با توجه به منافع ملی این کشور بیشترین سود را از چنین نشست های ببرند.

نشست کارشناسان مسایل افغانستان در دوشنبه به ابتکار سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو بر گزار شد.

روزنامه اصلاح از اعدام شماری مجرمین در افغانستان استقبال کرده و از آن به عنوان یک راهکار عملی در جهت کاهش سطح جرایم در افغانستان خوانده است.

دولت افغانستان در طی یک هفته، هفت تن را به جرم های گوناگون به اعدام محکوم کرد.

مطالب مرتبط