حمله به نیروهای فرانسوی در افغانستان

سربازان فرانسوی مستقر درافغانستان
Image caption حدود دو ماه پیش ده تن از سربازان فرانسوی در شرق افغانستان کشته شدند که واکنش های گوناگونی را در فرانسه به دنبال داشت

مقامهای محلی در ولایت وردک در جنوب غرب کابل می گویند یک کاروان نظامیان فرانسوی هدف حمله قرار گرفته است.

آدم خان سیرت، سخنگوی والی وردک به بی بی سی گفت کاروان نیروهای فرانسه در منطقه ای موسوم به سید آباد با مین جاسازی شده در جاده برخوردند و یک موتر (خودرو) نظامی این نیروها از بین رفته است.

مقامات در ولایت وردک تایید می کنند که دراین حادثه تلفاتی نیز بر نیروهای فرانسوی وارد شده، اما آمار آن هنوز به صورت دقیق مشخص نیست.

یک سخنگوی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار مدعی است که این حمله را افراد وا بسته به این گروه انجام داده و در آن 10 سرباز فرانسوی کشته شدند، اما مقامات افغان این ادعا را رد می کنند.

آقای سیرت گفت نظامیانی که در این حادثه هدف قرار گرفتند، آموزگارانی هستند که نیروهای ارتش افغانستان را آموزش می دهند.

به گفته سخنگوی والی وردک، در حال حاضر حدود دو صد افسر فرانسوی مشغول آموزش نیروهای ارتش افغانستان در ولایت وردک هستند.

دوماه پیش ده سرباز فرانسوی در یک نبرد سنگین با شورشیان طالبان در منطقه ای موسوم به سروبی در شرق کابل شد، این بزرگترین تلفات نیروهای فرانسته از آغاز جنگ علیه تروریسم در افغانستان بود و واکنش های گوناگونی را در فرانسه برانگیخت.

در آن زمان با انتشار خبر کشته شدن این سربازان نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه شخصاً وارد افغانستان شد و با سربازان کشورش دیدار کرد.

رئیس جمهور فرانسه در دیدار با سربازان فرانسه وهمچنین مقامات افغان گفته بود که کشته شدن سربازان فرانسوی خلیلی در تصمیم کشورش در مبارزه با تروریسم وارد نمی کند.

از بی بی سی