نشریات کابل: دوشنبه ۲۷ عقرب

روزنامه های چاپ امروز کابل سخنان حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان مبنی بر درخواست گفتگو با طالبان و ضمانت عدم پیگرد رهبر آنان را در صفحات خود بازتاب داد اند.

آقای کرزی روز گذشته (۲۶ عقرب/آبان) در نشستی با خبرنگاران گفت اگر ملا عمر، رهبر طالبان حاضر به گفتگو شود، امنیت او را تضمین می کند که تحت پیگرد قرار نگیرد.

روزنامه هشت صبح درخواست آقای کرزی را "چک سفید به ملا عمر و یارانش" خوانده و آن را "نقض عریان" ارزشهایی دانسته که در قانون اساسی افغانستان درج شده است. هشت صبح تاکید کرده است که هیچ کسی، حتی رئیس جمهوری کشور نمی تواند این ارزشها را نادیده بگیرد.

روزنامه این سخنان آقای کرزی را "بازتاب دلسردیهای او از دوستان غربی اش" دانسته است. به باور نویسنده، آقای کرزی در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان حمایت غربیها را با خود نخواهد داشت.

به نوشته هشت صبح، با آن که طالبان به درخواستهای مکرر آقای کرزی پاسخ مثبت نداده، این بار آنان می توانند سخنان اخیر رئیس جمهوری افغانستان را "حسن نیت" او نسبت به خود بشمارند.

روزنامه چراغ با لحن طنزآمیزی نوشته است که آقای کرزی این بار می خواهد "قدم یار گرامی را به جای بمباران، گلباران کند."

به باور چراغ، آقای کرزی با اصرار بر مذاکره با رهبر طالبان همه داشته های خود، از جمله اعتماد ملی را در این "قمار" از دست خواهد داد و آن گاه خود "تنهای تنها" خواهد ماند.

نویسنده به این اعتقاد است که طالبان با "اصول چیزی به نام آشتی و مشارکت سیاسی آشنا نیستند". نویسنده مطلب در ادامه ضمن اشاره به گفتگوی آقای کرزی با پادشاه عربستان سعودی و رئیس جمهوری پاکستان، از آقای کرزی خواسته است که به "وعده های دروغین این و آن" در این مورد اعتماد نکند.

اما روزنامه دولتی انیس نوشته است که اگر افغانان به اهدافی که در میدان جنگ نرسیدند، از طریق گشودن باب مذاکره برسند، منافع درازمدت آنان تضمین خواهد شد.

این روزنامه دولتی همچنین تاکید کرده است که گفتگو با طالبان وسیله ای است برای رسیدن به بازسازی، توسعه و تامین امنیت در افغانستان.

هیواد دیگر روزنامه دولتی نوشته است که مفهوم "حاکمیت ملی" در سخنان اخیر آقای کرزی بازتاب یافته است. هیواد تاکید کرده است که افغانها خود باید سرنوشت خود را تعیین کنند.

هیواد افزوده است که جامعه جهانی باید در افغانستان تنها در نظام سازی و بازسازی این کشور کمک کنند و تصمیم گیری در مورد مسائل مهم کشور از تنها صلاحیتهای خود افغانها است.

مطالب مرتبط