نشریات کابل: سه شنبه ۲۸ عقرب

روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به بررسی سخنان اخیر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان پرداخته اند.

روز یکشنبه (۲۶عقرب/آبان) آقای کرزی گفت اگر ملاعمر رهبر طالبان حاضر به گفتگو شود، امنیت او را تضمین می کند که تحت پیگرد قرار نگیرد. او همچنین گفت اگر خارجیها سخنان او را نپذیرند، یا او را از قدرت کنار زنند یا از افغانستان خارج شوند.

روزنامه ویسا در سرمقاله خود واکنشها به سخنان اخیر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان را بررسی کرده و نوشته است که بیشتر این واکنشها مبتنی بر "احساسات و عقده های شخصی" بوده است.

به باور ویسا، در بیشتر این واکنشها به انگیزه های اصلی رئیس جمهوری و اوضاع کشور توجه نشده و یا عمداً از آن چشم پوشی شده است.

روزنامه ابراز تاسف کرده است که برخی ها هر موضوعی را به مبارزات انتخاباتی ربط می دهند و به خشونتهای جاری در کشور توجه نمی کنند.

روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود خطاب به حامد کرزی نوشته است که: "جناب رئیس جمهور! خارجیها صلاحیت برکناری شمار را ندارند."

آرمان ملی نوشته است که نه خارجیها صلاحیت برکناری رئیس جمهوری افغانستان را دارند و نه آقای کرزی صلاحیت بیرون کردن نیروهای خارجی از این کشور را دارد. روزنامه افزوده که این نیروها به تایید شورای امنیت سازمان ملل به افغانستان آمده اند و اخراج آنها باید به تصویب پارلمان افغانستان برسد.

نویسنده از مقامهای دولت افغانستان خواسته است که از "احساسات" کار نگیرند و در موضع گیریهای خود "مسائل شخصی و سلیقه ای" خود را رنگ ملی ندهند.

روزنامه پیمان در مطلب اصلی خود نوشته است که آقای کرزی در حالی از گروه طالبان دعوت به مذاکره کرده است که بمبگذاریها و حملات توسط افراد وابسته به این گروه افزایش یافته است.

به باور پیمان، لحن آقای کرزی پس از سفر به لندن و واشنگتن تغییر کرده و در قبال مخالفان از خود انعطاف بیشتری نشان می دهد.

با این حال نویسنده ابراز تردید کرده است که رئیس جمهوری افغانستان بتواند با این سخنان خود رهبر طالبان را به گفتگو حاضر کند. روزنامه با توجه به اختلاف اصولی دیدگاههای دو طرف، افزوده که اگر ملا عمر به سخنان آقای کرزی پاسخ مثبت دهد، دیگر او رهبر طالبان نیست.

روزنامه هشت صبح نوشته است که دولت افغانستان به طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به حدی اهمیت می دهد که حتی رئیس جمهوری کشور حاضر می شود برای این گروهها از قدرت کنار زده شود.

به نوشته هشت صبح، طالبان با ایجاد رعب و وحشت مانع روند بازسازی در کشور و باعث بیکاری و مهاجرت جوانان به خارج شده اند.

روزنامه در ادامه با انتقاد از مقامهای دولت افزوده است به جوانانی که باید از آنها انتظار داشت از جان خود برای دفاع از ارزش های میهنی مایه بگذارند، به اندازه یک تار ریش ملا عمر و حکمتیار هم ارزش قایل نیستند. روزنامه دولتی انیس با نزدیک شدن فصل زمستان از کمبود مواد غذایی و بسته شدن راهها در مناطق دوردست و دشوارگذار افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

به نوشته انیس، پنج میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید مواجه اند. نویسنده هشدار داده است که اگر به آنها رسیدگی نشود، ممکن است آنان با فاجعه روبرو شوند.

انیس از مقامهای دولتی و نهادهای امدادرسان خواسته است که توجه خود را به مناطقی متمرکز کنند که زمستانی طولانی دارند و با ریزش برف راههای آنها برای چند ماه بسته می شود.

مطالب مرتبط