کنفرانس کمک به بازگشت پناهجویان افغان درکابل

پناهجویان افغان درحال بازگشت
Image caption ظرف شش سال گذشته نزدیک به پنج میلیون پناهجوی افغان به کشور خود باز گشته اند، اما با مشکلات فراوانی مواجهند.

کنفرانس بین المللی کمک به بازگشت پناهجویان افغان و اسکان مجدد آنها، در کابل، پایان یافت.

نمایندگان بیش از سی کشور و سازمان بین المللی که در این کنفرانس یک روزه حضور داشتند، تعهد کردند که با دولت افغانستان در زمینه بازگشت داوطلبانه پناه جویان افغان و اسکان مجدد آنها در افغانستان کمک کنند.

پاکستان که میزبان نزدیک به 2 میلیون پناهجوی افغان است، در این کنفرانس وعده داد که تا پنج سال دیگر مهاجران افغان را به صورت اجباری اخراج نکند.

برخی از وزرای دولت افغانستان برنامه های خود را در مورد بازگشت مجدد و اسکان پناهجویان افغان با شرکت کنندگان این کنفرانس در میان گذاشتند.

رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه افغانستان و انتونیو گوتریس کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان که ریاست این کنفرانس را به عهده داشتند در نشست خبری مشترکی گفتند که تمامی شرکت کنندگان این کنفرانس از بازگشت داوطلبانه پناهجویان افغان حمایت کرده اند.

آقای سپنتا اضافه کرد که شرکت کنندگان خارجی این کنفرانس، تعهد کردند که با دولت افغانستان در زمینه بازگشت و اسکان مجدد پناه چویان افغان کمک کنند.

اما واضح نشده است که مشخصا چه نوع کمک هایی و از جانب کدام کشور با دولت افغانستان در زمینه بازگشت داوطلبانه و اسکان مجدد پناه جویان افغان، صورت می گیرد.

وزیر خارجه افغانستان از ایران که پس از پاکستان میزبان بیشترین پناهجویان افغان است، خواست که اخراج اجباری پناهجویان افغان را متوقف کند.

اما به گفته آقای سپنتا ایران هنوز پاسخ قطعی در این مورد نداده است.

براساس آمار رسمی، بیشتر از پنج میلیون پناهجوی افغان ظر ف شش سال گذشته از ایران و پاکستان به کشور خود باز گشته اند.

اماآنها پس از بازگشت، با مشکلات زیادی از جمله نبود سرپناه و کار، دست به گریبان هستند.

حالا مقامات افغان می گویند دولت افغانستان با کمک جامعه جهانی در صدد رفع این مشکلات برآمده است.

مطالب مرتبط