جمع آوری سلاح غیرقانونی در افغانستان

Image caption دقیقا مشخص نیست که چه مقدار سلاح در نزد افراد و گروه هایی که رسما فعالیت مسلحانه را کنار گذاشته اند، وجود دارد.

وزیرداخله (کشور) افغانستان می گوید نهاد جدیدی را برای جمع آوری سلاح های غیر قانونی و همچنین نظارت بر شرکت های خصوصی امنیتی ایجاد کرده است.

حنیف اتمر، وزیر داخله افغانستان که به تازگی عهده دار این سمت شده است، گفت عده ای از سلاح های ثبت شده خود استفاده های غیر قانونی می کنند.

به گفته آقای اتمر نهاد جدید مسئولیت دارد تا سلاح های غیر قانونی را جمع آوری کند، بر نحوه کار و استفاده از سلاح های شرکت های خصوصی امنیتی و همچنین افرادی که سلاح ثبت شده دارند، نظارت کند و برای کسانی که برای تامین امنیت فردی خود به سلاح نیاز داشته باشند مجوز استفاده از سلاح صادر کند.

پنج سال پیش و به دنبال آنکه دولت کمیسیونی را برای جمع آوری سلاح های غیرقانونی تشکیل داد، شماری از افراد به دلیل اینکه برای تامین امنیت فردی خود به سلاح نیاز دارند، سلاح خود را در این کمیسیون ثبت کرده و برای حمل آن مجوز قانونی دریافت کرد ند.

وزیر داخله افغانستان می گوید از این سلاحها در برخی موارد استفاده غیرقانونی می شود و موجودیت سلاح در نزد افراد وگروه ها به یک نگرانی جدی در میان مردم بدل شده است.

وزیر داخله افغانستان شماری ازشرکت های خصوصی امنیتی را هم به اجرای فعالیت های غیرقانونی متهم کرد.

او گفت حتی در برخی موارد کارمندان این شرکت ها در کشتن افراد بی گناه دست دارند.

ظرف هفت سال اخیر دهها شرکت خصوصی امنیتی خارجی و داخلی در افغانستان ایجاد شده که تامین امنیت مراکز تجاری، دفترهای موسسات خارجی و داخلی و بانک های خصوصی را به عهده دارند.

اما این نخستین بار است که یک مقام بلند پایه دولتی شماری از این شرکت ها را به دست داشتن در فعالیت های غیر قانونی متهم می کند.

ادامه برنامه دایاگ

خلع سلاح گروه های مسلح غیر قانونی باقی مانده از دوران جهاد و جمع آوری سلاح آنها که در افغانستان از آن به نام برنامه "دایاگ " یاد می کنند و پیش از این از سوی کمسیون ویژه ای اجرا می شد، نیز از این پس توسط وزارت داخله اجرا خواهد شد.

آنگونه که وزیر داخله افغانستان می گوید کمیسیونی که برنامه دایاگ را به پیش می برد از این پس مسئولیت هماهنگ کننده را به عهده خواهد داشت.

تاکنون بیش از۴۲ هزار میل سلاح سبک و سنگین و صدها تن مواد انفجاری و جنگ افزار های دیگر از نزد افراد وگروه هایی که فعالیت آنها غیر قانونی اعلام شده، جمع آوری شده است.

براساس برنامه دایاگ به کسانی که سلاح خود را به دولت تحویل می دهند، کمک مالی می شود کسانی هم که خواسته باشند، جذب کارگاههای آموزشی شده وحرفه و فن یاد می گیرند.

اخیرا افزایش موارد آدم ربایی در شهر های بزرگ افغانستان به ویژه کابل، سرقت های مسلحانه در شاهراه ها و بدتر شدن اوضاع امنیتی انتقادهای گسترده ای را در پی داشته است.

کارشناسان مسایل امنیتی در افغانستان می گویند اگر نهاد جدید بتواند به خوبی عمل کند، اوضاع امنیتی بهتر خواهد شد، اما از نظر این کارشناسان اجرایی کرد ن طرح نظارت بر عملکرد شرکت های خصوصی و افرادی که سلاح ثبت شده و قانونی در اختیار دارند، دشوار خواهد بود.

مطالب مرتبط