دوره بازآموزی معلمان افغان در تاجیکستان

دوره بازآموزی برای استادان افغانستان
Image caption 9 معلم مرد و 6 معلم زن که در مدارس ابتدایی مختلف ولایت بلخ مشغول تدریس هستند، مدت 21 روز با نحوه های موثر آموزش کودکان آشنا می شوند

15 نفر از معلمان مدارس ابتدایی ولایت بلخ افغانستان در دوره بازآموزی شیوه های جدید تدریس در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان شرکت کرده اند.

روز چهارشنبه، 19 نوامبر، در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان، مراسم دوره بازآموزی برای معلمان مدارس ابتدایی از ولایت بلخ افغانستان برگزار شد.

این دوره بازآموزی به ابتکار و حمایت مالی صندوق اروآسیا در زمینه دانشگاه آموزگاری تاجیکستان برگزار می شود. در مجموع 9 مرد و 6 خانم که در مدارس ابتدایی مختلف ولایت بلخ مشغول تدریس هستند، مدت 21 روز با نحوه های موثر آموزش کودکان آشنا می شوند.

به گفته دکتر خداینظر عصازاده، مشاور این طرح، برای شرکت در این دوره بازآموزی حدود 150 نفر استادان افغان علاقمند بودند، ولی از طریق آزمون تنها 15 نفر انتخاب شده اند.

به گفته ظریف شریفف، رئیس دانشگاه آموزگاری تاجیکستان، هم اکنون استادان سرشناس تاجیک در عرصه آموزش و پرورش معلمان مدارس ابتدایی افغان را به نحوه جدید و موثر تدریس برای کودکان آشنا می سازند.

وی افزود که هرچند دولت افغانستان برای رشد عرصه معارف تلاش هایی انجام می دهد، ولی با درنظرداشت محدودیتهای مالی در این زمینه مشکلاتی وجود دارد. به گفته آقای شریفف، کمکهای مالی بلاعوض سازمان های خارجی می تواند برای حل این مسائل مساعدت کند.

به اعتقاد آقای شریفف، تاجیکستان که در عرصه فن آموزش و پرورش موفقی تهایی به دست آورده است، می تواند در این زمینه به همتایان افغان خود کمک کند.

نفیسه خان یونساوا، رهبر این طرح، به نوبه خود تاکید کرد یکی از اهداف اصلی این پروژه بالا بردن سطح حرفه ای استادان مدارس ابتدایی در افغانستان است و اجرای این طرح به رشد همکاری های فرهنگی میان تاجیکستان و افغانستان مساعدت می کند.

به اعتقاد شمس الحق آریانفر، وابسته فرهنگی سفارت افغانستان در تاجیکستان، در شرایط فعلی با درنظرداشت محدودیتهای توانایی مالی، تاجیکستان و افغانستان می توانند بیشتر در زمینه فرهنگی همکاری کنند. آقای آریانفر اظهار امیدواری کرد که این دوره های بازآموزی ادامه پیدا کند.

آقای آریانفر از ریاست دانشگاه آموزگاری تاجیکستان دعوت کرد که در تربیه دکترهای فن آموزش و پرورش به افغانستان کمک کند.

به اعتقاد وابسته فرهنگی سفارت افغانستان، این دانشگاه می تواند همه ساله به آموزش تا 30 نفر از نامزدها و دکترهای علم مشغول شود و این امر برای عرصه آموزش و پرورش افغانستان کمک بزرگی خواهد بود.

نفیسه خان یونساوا اظهار داشت که با انجام این طرح توافق حاصل شده است که استادان دانشگاه آموزگاری تاجیکستان با حمایت مالی صندوق اروآسیا در شهر بلخ مرکز بازآموزی معلمان مدارس را تاسیس بدهد.

به گفته خانم یونساوا، معلمانی که هم اکنون در دوره بازآموزی در شهر دوشنبه شرکت کرده اند، در آینده به همتایان دیگر خود نحوه جدید و موثر آموزش کودکان را در این مرکز تدریس خواهند کرد.