نشریات کابل: چهارشنبه 29 عقرب

اظهارات اخیر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در مورد حفاظت از رهبر گروه طالبان در صورت مذاکره با دولت این کشور، برای دومین روز موضوع اصلی مورد بحث در روزنامه های چاپ کابل است.

روزنامه افغانستان نوشته که اصرار رئیس جمهور کرزی به کشاندن رهبران طالبان به پشت میز مذاکره و انکار و رد این درخواستها از سوی طالبان، موضع دولت افغانستان را تضعیف کرده و در مقابل، به تقویت موضع گروه طالبان می انجامد.

این روزنامه نوشته که گروه طالبان، درخواست آقای کرزی مبنی بر تامین امنیت رهبران این گروه در صورت مذاکره با دولت را "به استهزا گرفته و گفته اند که آنان از امنیت لازم برخوردار هستند و نیازی به تامین امنیت از سوی دیگران ندارند."

نویسنده به این باور است که مردم افغانستان و حلقات سیاسی فعال در این کشور، از طرح مذاکره با طالبان با هدف تامین صلح و امنیت، به شکل گسترده ای استقبال کرده اند اما آنچه به نظر نویسنده انتقادها و مخالفت های تندی را به همراه داشته، نحوه موضعگیری دولت افغانستان در برابر طالبان است که حکومت این کشور را ضعیف نشان می دهد.

روزنامه پیمان نیز نوشته که موضعگیری اخیر حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در برابر طالبان، به ویژه زمانی که گروه طالبان درخواست مذاکره را رد کردند، بیش از هر زمان دیگری موقف آقای کرزی را تضعیف کرد.

با این حال نویسنده پیمان افزوده که آقای کرزی چون به نوشته روزنامه، به این باور رسیده که حمایت آمریکا را از دست داده و می خواهد "با صف آرایی جدید، گروه های ناراضی و امتیاز طلب را یک بار دیگر به دور خود جمع کند."

روزنامه آرمان ملی نوشته که تکرار پیشنهاد مذاکره با طالبان از سوی اداره آقای کرزی، طالبان را نسبت به قدرت شان باورمند ساخته است.

آرمان ملی، طرح مذاکره با طالبان را نیز "ترفندی" خوانده که بیشتر با نزدیک شدن زمان انتخابات در افغانستان، از سوی آقای کرزی مطرح شده است اما نویسنده افزوده که از این ترفند، طالبان بیشتر از آقای کرزی سود برده اند.

مطالب مرتبط