نشریات کابل: شنبه ۲ قوس

اختلافات بر سر زمان برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان از مهمترین موضوعات بازتاب یافته در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

اخیراً یونس قانوی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان اعلام کرد که حامد کرزی، رئیس جمهوری موافقت کرده است که این انتخابات در ماه جوزای ۱۳۸۹ برگزار شود. اما کمیسیون انتخابات می گوید که این انتخابات در ماه میزان ۱۳۸۹ برگزار خواهد شد.

روزنامه هشت صبح تصمیم کمیسیون انتخابات افغانستان مبنی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ماه میزان (مهر) سال آینده را مورد انتقاد قرار داده است.

به نوشت هشت صبح، قانون زمان انتخابات را در ماه جوزا (خرداد) مشخص کرده و این کمیسیون به هیچ "بهانه" نمی تواند انتخابات را به تاخیر بیندازد.

روزنامه تاکید کرده که "آمادگی و عدم آمادگی" کمیسیون نباید باعث معطل شدن حکم قانون شود. به باور نویسنده، اگر هر نهاد حکومتی "با توسل به عدم آمادگی" در کارهای خود "تعلل" کند، همه کارها دچار هرج و مرج خواهد شد.

روزنامه آرمان ملی هم در صفحه نخست خود اعلام عدم آمادگی کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات در ماه جوزرا را "ترفندی برای به تعویق انداختن انتخابات" دانسته است.

نویسنده شک و تردیدهایی را در مورد استقلال کمیسیون انتخابات مطرح کرده و افزوده است که کارمندان این کمیسیون بیشتر "افراد مطلوب" رئیس جمهوری اند. با این همه نویسنده مطلب تاکید کرده است که انتخابات آینده ریاست جمهوری باید در "موقع معین" آن برگزار شود و به نهادهای مدنی و سازمانهای سیاسی نقش فعال تری برای نظارت بر آن داده شود.

اما روزنامه افغانستان نوشته است که برگزاری انتخابات در ماه جوزا کمتر از برگزاری آن در ماه میزان "عوارض و پیامدهای منفی" نخواهد داشت.

به نوشته روزنامه، برگزاری انتخابات در ماه جوزا به علاوه مشکلات امنیتی، با مشکلات برفباری و سیلاب و بسته بودن راهها در مناطق برفگیر و کوهستانی به همراه خواهد بود.

روزنامه به این باور است با برگزاری انتخابات پیش از جوزا مشکل قانونی آن حل می شود، ولی "دشواریهای فنی" در برگزاری این انتخابات همچنان به حال خود باقی می ماند.

روزنامه پیمان در مطلب اصلی خود نوشته است که همه دنیا از ضرورت تغییر در ماشین دولت افغانستان سخن می گویند، ولی حال و هوای تغییر در نظام هنوز وجود ندارد و مسئولان در "خلعت آهنین محافظه کاری" فرورفته اند.

پیمان انتقاد کرده است که بی کاری و بی سرنوشتی اقتصادی مردم افزایش یافته و "بازسازی محسوس" انجام نشده است. نویسنده افزوده که فساد فراگیر شده و نارضایتی مردم بیشتر می شود.

به نوشته پیمان، مقامهای دولتی هیچ گاه حاضر به بازنگری روشهای کاری خود نشدند و بیشتر "دفع وقت" کردند. نویسنده افزوده که مقامات در برابر فساد خود را "گول" زدند و بیشتر به موعظه پرداختند.

روزنامه دولتی انیس درخواست اخیر حامد کرزی از روحانیون و رهبران قومی مبنی بر همکاری با نهادهای آموزشی را بررسی کرده است.

اخیراً در ولایت جنوبی قندهار دو موتورسکلیت سوار به صورت دانش آموزان دختر تیزاب پاشیدند و به براساس گزارشها در حال حاضر صدها مدرسه در ولایات جنوبی افغانستان به دلیل مشکلات امنیتی بسته است.

به باور انیس همکاری روحانیون و سران قومی در بهبود امنیت مدارس می تواند کمک موثری شمرده شود. نویسنده همچنان تاکید کرده است همکاری با نهادهای آموزشی "تکلیف شرعی" هر مسلمانی است.

مطالب مرتبط