نگرانی شدید دولت افغانستان از خطر گرسنگی

کریم خلیلی
Image caption اگر ما به فکر ثبات و امنیت هم باشیم، طبیعی است که وقتی که یک خانواده را مرگ تهدید کند، تن به هر کار خواهد داد

دولت افغانستان با ابراز نگرانی شدید از خطر گرسنگی در این کشور، از جامعه جهانی خواسته است که به میلیون ها نفری که در معرض خطر گرسنگی هستندکمک کند.

محمد کریم خلیلی، معاون رئیس جمهوری افغانستان در یک نشست خبری در کابل هشدار داد که اگر کمک غذایی به نیازمندان افغان نرسد، بیش از شش میلیون نفر در این کشور با خطر جدی گرسنگی رو به رو خواهد شد.

معاون رئیس جمهوری گفت دولت افغانستان به شدت نگران وضع نیازمندان و خانواده های فقیری است که در معرض خطر گرسنگی قرار دارند.

خشکسالی و کاهش محصولات کشاورزی در افغانستان از عوامل عمده بحران غذایی در این کشور شمرده می شود. همچنین نزدیک شدن زمستان و خطر بسته شدن راهها در اثر ریزش برف نگرانی ها را برای رساندن کمک ها به نیاز مندان بیشتر کرده است.

در این نشست که نمایندگان برخی از کشورهای حامی افغانستان و سازمان ملل نیز حضور داشتند، آقای خلیلی گفت جامعه جهانی و منابع کمک کننده باید کمک های خود را پیش از رسیدن زمستان به این کشور برسانند.

معاون رئیس جمهوری افغانستان هشدار داد که اگر به روستاییان و نیازمندان کمک به موقع نرسد، ممکن است آنان دست به کشت خشخاش بزنند و یا به مخالفان بپیوندند و دستاوردهای چند ساله این کشور را با چالشهای جدی مواجه کند.

آقای خلیلی گفت: "اگر ما به فکر ثبات و امنیت هم باشیم، طبیعی است که وقتی که یک خانواده را مرگ تهدید کند، تن به هر کاری خواهد داد."

او افزود: "ما هم اگر به جای همین مردم فقیری که شب و روز خانواده شان را مرگ تهدید می کند باشیم، برای نجات خود چه کار خواهیم کرد؟ یا در خدمت تروریسم قرار خواهیم گرفت، ولو به قربانی و انتحارش بینجامد، یا به روش نامشروع دیگری، که کشت خشخاش باشد، متوسل خواهیم شد."

معاون رئیس جمهوری افغانستان که اخیرا به برخی مناطق آسیب پذیر این کشور سفر کرده است، گفت خطر گرسنگی در فصل زمستان امسال بسیار بیشتر از سالهای گذشته خواهد بود.

آقای خلیلی که ریاست اداره مبارزه با حوادث طبیعی را در دولت این کشور ز به دوش دارد، چهار ماه پیش هم درخواست مشابهی را مطرح کرده بود.

او انتقاد کرد که کشورها و منابع کمک کننده برای حل مشکل کمبود مواد خوراکی در این کشور تا اکنون کمک محسوسی نکرده اند. در این نشست محمد امین فاطمی، وزیر صحت (بهداشت) افغانستان گفت افزایش خطر گرسنگی در فصل زمستان، افزایش خطر سوء تغذیه و شیوع بیماریها را نیز در پی خواهد داشت.

آقای فاطمی گفت در افغانستان در حال حاضر "خطر وقوع یک فاجعه وجود دارد." او ابراز نگرانی کرد که خطر سوء تغذیه در میان خانواده های فقیر در حال افزایش است.

پیشتر از این مقامهای محلی افغان هم در همایشی در کابل هشدار دادند که کاهش محصولات کشاورزی زندگی روستاییان را با خطر جدی مواجه کرده است.

این مقامات همچنان از مهاجرت روستاییان به کشورهای همسایه به دلیل کمبود مواد خوراکی و جستجوی کار و درآمد خبر دادند.

این در حالی است که سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل در کابل اخیراً تاکید کرد که برای مقابله با مشکل کمبود مواد خوراکی در افغانستان باید بر منابع داخلی این کشور سرمایه گذاری شود.

رئیس این سازمان گفت سرمایه گذاری بر منابع آبی و کشاورزی افغانستان می تواند راه حلی پایدار برای مشکل غذایی در این کشور باشد.

مطالب مرتبط