اولویت اوباما: مبارزه با تروریسم در افغانستان

باراک اوباما
Image caption آقای اوباما به رئیس جمهوری افغانستان اطمینان داده است که آمریکای به رهبری او با دولت این کشور "همکاری بیشتری" خواهد کرد

بارک اوباما، رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفته است که مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان، منطقه و جهان از اولویت های کاری او خواهد بود.

دفتر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان می گوید آقای اوباما در یک تماس تلفنی با آقای کرزی گفته است کشورش برای تامین امنیت و ثبات در این کشور متعهد است.

آقای اوباما همچنین در این تماس تلفنی تاکید کرد که تامین امنیت افغانستان و منطقه و مبارزه با تروریسم در صدر برنامه های کاری او قرار خواهد داشت.

همچنین دفتر آقای کرزی می گوید آقای اوباما به رئیس جمهوری افغانستان اطمینان داده است که آمریکای به رهبری او با دولت این کشور "همکاری بیشتری" خواهد کرد.

هنوز روشن نیست که افزایش کمک های آمریکا به افغانستان در کدام بخشها و تا چه پیمانه ای خواهد بود.

پس از انتخاب آقای اوباما به ریاست جمهوری آمریکا، این نخستین گفتگوی او با رئیس جمهوری افغانستان است. قرار است آقای اوباما در ماه جنوری (ژانویه) آینده به عنوان رئیس جمهور آمریکا قدرت را به دست گیرد.

آقای اوباما در زمان نامزدی اش به مقام ریاست جمهوری آمریکا، از آقای کرزی به دلیل آن چه که او "ناکامی" رئیس جمهوری افغانستان در مبارزه با فساد اداری و قاچاق مواد مخدر خواند، انتقاد کرد و همچنین ابراز نگرانی کرد که دولت افغانستان تنها در کابل محدود مانده است.

آقای اوباما گفته است که پس از به دست گرفتن قدرت در کاخ سفید، به افغانستان توجه بیشتری خواهد کرد و نیروی تازه نظامی به این کشور خواهد فرستاد.

مطالب مرتبط