نشریات کابل: سه شنبه ۵ قوس

سفر هیات بلندپایه شورای امنیت به افغانستان و روز جهانی محو خشونت علیه زنان، از موضوعاتی اند که روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به آنها پرداخته اند.

روزنامه دولتی انیس باتوجه به سفر هیات "حقیقت یاب" شورای امنیت سازمان ملل به افغانستان، انتقاد کرده است که برخی منابع "هیاهو" به راه انداخته اند که گویا این هیات "مقدرات حال و آینده افغانستان" را تعریف و تعیین می کند.

انیس در مورد این منابع توضیحی نداده و نوشته که ذهنیت آنان "اسیر منافع" ویژه ای است و می خواهند افکار عمومی را به جهت "نادرست" منحرف کنند.

به نوشته روزنامه این هیات به پیروی از "تکلیف اداری و ماموریت مشروع" خود به افغانستان سفر کرده و کاستی ها و پیشرفتها را با "نگاه واقعبینانه" بررسی می کند.

روزنامه افغانستان نوشته که "معضلات متعدد و مهمی" در افغانستان وجود دارد که توجه "منصفانه و جدی" هیات حقیقت یاب به آنها می تواند مسیر فعالیتهای سیاسی و سیاستهای امنیتی و اقتصادی سازمان ملل را در افغانستان عوض کند و چشم اندازهای نوتری را بروی مردم این کشور باز کند.

روزنامه همچنین نوشته که مردم افغانستان امیدوارند این هیات به حقیقت یابی "بی طرفانه" بپردازد و برای جبران "ناکامی" سالهای گذشته و بهبود زندگی مردم استراتژی جدیدی را سامان دهد.

نویسنده تاکید کرده که این هیات تنها به سخنان مقامات دولتی گوش ندهد، با رهبران احزاب، اصحاب رسانه ها و نهادهای مدنی هم دیدار کند و نظر آنها را هم در باره مسائل امنیتی، مدیریتی و حقوق بشری جویا شود.

روزنامه هشت صبح با توجه به روز جهانی محو خشونت علیه زنان نوشته که افغانستان "بدترین نمونه خشونت علیه زنان" است. به نوشته روزنامه خشونت با زنان در این کشور به "امری عادی" تبدیل شده است.

نویسنده سرمقاله هشت صبح انتقاد کرده که ماموران پلیس، دادستانی و نهادهای قضایی هم با زنان برخورد مناسبی نمی کنند. به تعبیر نویسنده، باور "جاهلی" درجه دوم بودن زن در جامعه، در این نهادها هم بازتاب یافته است.

هشت صبح با اشاره به فساد گسترده در نهادهای دولتی نوشته که نباید به توجه دولت برای بهبود وضعیت زنان و کاهش خشونت علیه آنان امیدوار بود. روزنامه افزوده است که هنوز هم کسانی در دولت هستند که مخالف حقوق زن اند.

اما روزنامه اراده در سرمقاله خود نوشته که برخی نهادهای "تشریفاتی فاقد صلاحیت" با "شعارهای دور از واقعیت" افکار زنان را مبنی بر "اطاعت از پدر، برادر و شوهر" منحرف کرده و باعث تنشهای خانوادگی شده اند.

اراده تاکید کرده که زنان افغان باید برای جلوگیری از خشونتهای خانوادگی "واقعیتهای عینی جامعه" را درک کنند و مقلد اندیشه هایی نباشند که عملی کردن آن در جامعه سنتی افغانستان "محال" است.

روزنامه پیمان از دولت انتقاد کرده که برنامه موثری برای مبارزه با فساد ندارد و کسی را تا اکنون به اتهام "خیانت" مورد بازپرس قرار نداده است.

پیمان با لحن طعنه آمیزی افزوده که یک گروه "کارشناس" تمام حساب دخل وخرج دولت و کمکهای بین المللی به افغانستان را در یک کامپیوتر لپ تاپ شخصی خود به "انحصار" کشیده است.

به نوشته پیمان، نهادهای فرامرزی و شرکتهای خارجی هم به زنجیره فساد داخلی پیوسته اند. به تعبیر پیمان، برای اصلاح این وضعیت، جز "جراحی تشکیلاتی و سیاسی" نظام دیگر راهی باقی نمانده است.

مطالب مرتبط