تواب آرش در برنامه خاطره ها و ترانه

تواب آرش خواننده آهنگ( بیا تو بیا جانم) مهمان این هفتۀ برنامۀ خاطره ها و ترانه ها است.

تواب آرش در نیمه راه تحصیل در مکتب ناگزیر به ترک کشور شد شش سال را در مسکو سپری کرد و پس از آن راهی سویدن شد. اکنون سیزده سال است که در شهر استاکهلم سویدن بسر می برد.

تواب آرش در پهلوی هنر موسیقی در رشته ژورنالیزم در سویدن تحصیل کرده است . این هنر مند جوان تا حال در حدود بیست و سه آهنگ و دو آلبوم بنامهای( روشنی و چای و چیلم ) که آهنگهای این دو آلبوم از میرویس مبتلا و امیر جان صبوری میبا شد. اولین آ هنگ تواب آرش ( چشم تو خواب میکند یا که تو ناز میکنی) نام داشت که مورد توجه قرار گرفت . تواب آرش ازدواج کرده ویگ دختر بنام سحر دارد. تواب آرش کنسرت هایی در کشور های مختلف اجرأ کرده که از جمله میتوان از سویدن ، دنمارک و افغا نستان نام برد. و خبر تازه اینکه تواب آرش در همین نزدیکی ها کنسرت دور جهانی دارد با هنرمند سرشناس افغان امیر جان صبوری.