نشریات کابل: پنجشنبه ۷ قوس

روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به بررسی سخنان اخیر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان پرداخته اند.

آقای کرزی روز سه شنبه، ۲۵ نوامبر، در دیدار با هیات شورای امنیت سازمان ملل و همچنین یک روز پس از آن در نشست مشترک خبری با یاپ دی هوپ شیفر، دبیر کابل ناتو در کابل گفت که برای پایان جنگ با تروریسم در افغانستان باید زمان مشخصی تعیین شود.

روزنامه دولتی انیس با توجه به همین سخنان آقای کرزی گفتگو "بخشی از باطالبان افغان" را برای حل قضیه افغانستان "راه دوم" است.

به نوشته انیس، جنگ هر روز میزان تلفات غیرنظامیان و ویرانی این کشور را بیشتر می کند و باعث بدتر شدن تدریجی اوضاع امنیتی و اقتصادی افغانستان می شود.

این روزنامه دولتی تاکید کرده که اگر جامعه جهانی نتواند یک جدول زمانی مشخصی برای محو تروریسم تعیین کند، باید باب مذاکره با مخالفان مسلح دولت افغانستان باز شود.

روزنامه دولتی هیواد تاکید کرده است که در هر کاری، از جمله جنگ با تروریسم باید میان افغانستان و جامعه جهانی "هماهنگی کامل" به وجود آید. نویسنده افزوده که این "راه موفقیت" است.

روزنامه با لحن انتقادآمیزی نوشته است که اگر جامعه جهانی دیدگاه افغانستان مبنی بر موجودیت مراکز تروریستان در خارج از این کشور را پیشتر از این می پذیرفت، تروریسم حالا به چالش بزرگی تبدیل نمی شد.

اما روزنامه افغانستان این سخنان آقای کرزی را "اقدامی دیرهنگام و ناشیانه" در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان دانسته است.

به باور روزنامه، آقای کرزی تلاش می کند راههای جدیدتری را در میان "کوره راههای موجود سیاسی و امنیتی" جستجو کند.

نویسنده هشدار داده است که رویکرد جدید آقای کرزی "بیانگر ریسکی نسبتاً خطرناک و پرابهام سیاسی است که با کمی غفلت و اشتباه ممکن است دستاوردهای هفت سال گذشته را برباد دهد."

روزنامه پیمان با لحن طنرآمیزی سخنان اخیر آقای کرزی را "جالب" دانسته است. نویسنده مطلب به این باور است که برای آقای کرزی در افغانستان همه چیز به "پایان" رسیده است و او "در این آخر تلاش می کند هم شهید شود و هم غازی."

به نوشته روزنامه ضمانت امنیت ملا عمر، رهبر طالبان و تعیین زمان پایان جنگ با تروریسم "مسائل کوچک و پیش پا افتاده ای" نیست. روزنامه پرسشهایی را در این مورد مطرح کرده و افزوده است "پاسخهای قناعت بخشی" برای این پرسشها وجود ندارد.