برنامه آموزشی جراحی استخوان در کابل

نشست پزشکان افغان و آمریکایی
Image caption حدود دو صد پزشک افغان از سراسر افغانستان شامل این برنامه شده و آموزش می بینند

برای نخستین بار یک شماری از متخصصان آمریکایی برنامه دوروزه ای را برای آموزش پزشکان افغان به راه انداخته است.

این برنامه از سوی یک سازمان پزشگی موسوم به "ساین" (Surgical Implant Generation Network) راه اندازی شده و دراین برنامه صدها پزشک افغان با شیوه ها و وسایل جدید درمان و جراحی استخوان آشنا می شوند.

مسئولان این شبکه همچنین می گویند آنها نیز می آموزند که پزشکان افغان چگونه و با چه وسایلی بیماریهای استخوان را درمان می کنند.

دکتر لویس زیرکل (Lewi Zirkle) رئیس این شبکه گفت: "ما از دکتران افغان یاد گرفتیم که چگونه و با چه وسایلی شکستگی های استخوان را درمان کنیم. این جا وسیله ای توسط یک پزشک افغان ساخته شده و به جهان معرفی شده است. تجربه و آموزش نمی تواند یک سویه باشد."

اما او افزود: "فکر می کنیم که افغانستان به وسایل جدید تری نیازدارد و ما این جا آمده ایم تا به آنها (پزشکان افغان) کمک کنیم."

حدود دو صد پزشک افغان از سراسر افغانستان شامل این برنامه شده و آموزش می بینند.

وزیر صحت (بهداشت) افغانستان می گوید با توجه به افزایش ناامنی و حوادث ترافیکی در کشور، بیماریهای استخوان و نیاز به متخصصان این بیماریها بیشتر شده است.

امین فاطمی می گوید درگیریهای مسلحانه، بمبگذاریهای انتحاری و کنار جاده ای و انواع خشونتهای دیگر باعث زخمی شدن افراد زیادی در افغانستان می شود.

آقای فاطمی می گوید انواع شکستگیها، سوختگی ها، تومورهای استخوانی و قطع اعضای بدن و رشته های عصبی از مشکلاتی است که مردم افغانستان در سالهای اخیر به طور فزاینده ای از آن رنج برده اند.

درمان بیماران در رشته های ارتوپیدی و تراوماتولوژی در افغانستان در سالهای دهه چهل خورشیدی در دو بیمارستان آغاز شد و در سالهای دهه شصت این رشته ها در پیشر فت نسبت خوبی کرد.

مقامات وزارت صحت درافغانستان می گویند در حال حاضر دو پزشک افغان با اختراع وسایل جدید درمان استخوان، به عضویت انجمن متخصصان بیماریهای استخوان جهان درآمده اند.

"ساین" از سه سال به این سو در بیمارستان علوم طبی وزیر اکبر خان (بیمارستان چهار صد بستر نظامی) با پزشکان افغان همکاری می کنند.

این پزشکان به شماری از ولایات افغانستان هم سفر کرده و با پزشکان افغان در جراحی و درمان بیماران استخوان سهم گرفته اند.

پزشکان وابسته به شبکه "ساین" از ۹ سال پیش در کشورهای توسعه نیافته و فقیر جهان ضمن درمان بیماریهای استخوان، به معرفی وسایل پیشرفته نیز پرداخته و پزشکان این کشورها را آموزش داده اند.

مسئولان "ساین" می گویند آنها در حادثه سونامی در جنوب آسیا و زمین لرزه پاکستان بیش از ۴۵ هزار بیمار استخوان را درمان و جراحی کردند.

مطالب مرتبط