آمار تازه خشونت علیه زنان افغان منتشر شد

زن افغان و کودکش
Image caption وزارت امور زنان می گوید تا زمانی که قانون عملی نشود و مبارزه مشترک صورت نگیرد، موارد خشونت علیه زنان کاهش نخواهد یافت

یک نهاد بین المللی مدافع حقوق زنان می گوید بیش از هشتاد و هفت درصد زنان در افغانستان با خشونت خانوادگی مواجه اند.

سازمان حقوق جهانی (Global Rights)، که موضوعات مربوط به حقوق بشر را در جهان بررسی می کند، می گوید خشونت خانوادگی در افغانستان در حال افزایش است.

این سازمان در نشستی که برای جستجوی راههای کاهش خشونت با زنان در کابل برگزار شد، اعلام کرد که اخیراً بررسی را که در سال ۲۰۰۶ میلادی درمورد خشونت خانوادگی، به ویژه خشونت با زنان آغاز کرده بود، به پایان رسانده است.

سازمان حقوق جهانی می گوید در این ارزیابی با بیش از پنج هزار زن و دختر افغان، که با خشونت های خانواده گی روبرو بوده اند، گفتگو کرده است.

همچنین در این نشست سخنرانان ضرب و شتم زنان، بدرفتاری در خانواده، ازدواج اجباری، تجاوز جنسی، ممانعت از رفتن به بیمارستان و مکتب، تحمیل کارهای سنگین، محروم ساختن از میراث و عدم توجه به نظریات زنان و دختران را از بدترین خشونت های خانوادگی شمرده اند.

این نشست بخشی از برنامه ۱۶ روزه ای است که همه ساله برای کاهش خشونت خانوادگی علیه زنان در سراسر جهان برگزار می شود.

مقامات وزارت امور زنان افغانستان می گویند تا زمانی که قانون عملی نشود و مبارزه همه جانبه صورت نگیرد، موارد خشونت علیه زنان در این کشور کاهش نخواهد یافت.

پلوشه کاکر، معاون وزارت امور زنان در این نشست گفت:"متاسفانه خشونتهای سالهای اخیر و خصوصاً خشونتهایی که امسال اتفاق افتاد، واقعاً تاثیر بسیار بدی بر روحیه ما گذاشت، از جمله تجاوز جنسی بود که علیه دختران و کودکان این کشور اتفاق افتاد."

خانم کاکر از زنان و دختران افغان خواست که برای مبارزه علیه خشونت خشونت، با هم متحد باشند.

با آن که در هفت سال گذشته دولت افغانستان و نهادهای مدافع حقوق زنان برای کاهش خشونت علیه زن در این کشور تلاش کرده اند، اما کارشناسان به این باور اند که چنین تلاشهایی در جامعه سنتی افغانستان، که شماری زیاد مردم آن بی سواد ند، نتایج مثبتی نخواهد داشت.

شرکت کنندگان این نشست از دولت افغانستان خواستند در تامین حقوق زنان، که به گفته آنان در اسلام و قانون اساسی افغانستان مشخص شده، آنان را یاری رساند.

مطالب مرتبط