نگرانی از کمبود مواد سوخت درافغانستان

اداره عمومی مواد نفتی و گاز مایع در افغانستان هشدار داد که اگر دولت اقدام به خرید مواد نفتی نکند ذخایر انرژی به زودی تمام خواهد شد.

عزیز الله روزی رئیس اداره نفت وگاز مایع درافغانستان گفت ذخایر انرژی فقط برای یک ماه دیگر کافی است و اگر بنزین وارد این کشور نشود، این اداره "قادر نخواهد بود یک لیتر بنزین به بازار عرضه کند.

آقای روزی گفت ظرف چهار هفته گذشته چهار بار پیشنهادی را برای خرید بنزین در اختیار اداره امور ریاست جمهوری گذاشته است ولی تاکنون به دلیل آنچه آقای روزی آنرا "بروکراسی و اغراض شخصی شماری از مسوولان" خواند، پاسخی دریافت نکرده است.

عزیز الله روزی افزود این اداره پول کافی برای خرید بنزین در اختیار دارد و عده ای از بانکها نیز حاضرشده به این اداره برای خرید بنزین وام بدهد.

اما حامد علمی سخنگوی اداره امور در پاسخ به سخنان رئیس اداره نفتی گفت:"در پیشنهاد اداره مواد نفتی مشکلاتی وجود داشته است".

آقای عملی افزود " این اداره مانع کار ادارات دولتی نیست و هر پیشنهاد را کار شناسانه و در مطابقت با قوانین دولت ارزیابی نموده و در مورد تصمیم می گیرد و به گفته او در پیشنهاد ریاست مواد نفتی خلاء هایی وجود داشته است".

درهمین حال سخنگوی اداره امور تاکید کرد که دولت در نظر دارد به زودی بنزین و دیگر مواد سوخت مورد نیاز را از کشور های خارجی خریداری کند.

ریاست مواد نفتی و گاز مایع که یک اداره دولتی است هر سال هزار ها تن مواد بنزین و مواد سوخت را وارد بازار افغانستان می کند، معمولا قیمت مواد سوختی که از طریق این اداره به بازار عرضه می شود نسبت به آنچه بخش خصوصی عرضه می کند ارزان تر است، به گفته کار شناسان این اداره هر از گاهی در کاهش قیمت مواد سوخت نقش داشته است.

رییس اداره مواد نفتی و گاز افغانستان می گوید با توجه به کاهش در نرخ در بازار های جهانی زمان مناسبی برای خرید بنزین است ولی او تاکنون نتوانسته است به دلیل مشکلات به گفته او اداری و بروکراتیک بنزین مورد نیاز مردم در زمستان امسال را خریداری کند.

این در حالی است که شماری از کشور هایی که به افغانستان بنزین صادر می کردند از جمله، روسیه و قزاقستان، از تعهد شان در مورد فروش بنزین به افغانستان سر باز زده اند.

عزیز الله روزی می گوید ین کشور ها به دلیل نیاز خود شان به بنزین از صدور آن به افغانستان خود داری کرده اند.

بازار بنزین و گاز مایع در افغانستان را درحال حاضر بخش خصوصی در اختیار دارد اما دولت هر از گاهی از طریق اداره موسوم به "ریاست مواد نفتی و گازمایع" برای کاهش قیمت مواد سوخت در بازار دخالت می کند.

شماری از مردم افغانستان در زمستان برای گرم کردن خانه و محل کار شان از بخاری های نفتی و گازی استفاده می کنند و به همین دلیل میزان مصرف بنزین ودیزل زمستانهای دراین کشور بیشتر شده و سبب افزایش قیمت مواد سوخت از جمله دیزل و بنزین می شود.

مطالب مرتبط