'استجواب' وزیر فرهنگ افغانستان

کریم خرم
Image caption آقای خرم گفت: این اظهارات، نظر شخصی من بوده و موضع وزارت اطلاعات و فرهنگ و دولت نیست

مجلس نمایندگان افغانستان سخنان اخیر وزیر اطلاعات و فرهنگ این کشور مبنی بر دخالت خارجیها در تصویب قانون رسانه ها را رد کرده است.

کریم خرم، وزیر اطلاعات و فرهنگ روز شنبه گذشته، ۹ قوس (آذر)، در نشستی با اعضای کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا گفت قانون رسانه های همگانی "تحت فشار خارجی ها" به تصویب رسیده است.

آقای خرم همچنین در این نشست انتقاداتی را به این قانون وارد کرد. او گفت در این قانون شرایطی پیش بینی شده که در حال حاضر به نفع مردم نیست. از جمله بیرون کردن رادیو و تلویزیون دولتی از کنترل دولت، که به گفته آقای خرم، زبان دولت را می بندد.

روز گذشته (یکشنبه، ۱۰ قوس) اعضای کمیسیون امور فرهنگی مجلس نمایندگان آقای خرم را برای ارائه توضیحات بیشتر در مورد گفته هایش به این کمیسیون فراخواندند.

منابع دولتی در کابل گزارش دادند که آقای خرم در نشست کمیسیون امور فرهنگی که در آن شماری از نمایندگان کمیسیونهای دیگر مجلس هم حضور داشتند، گفت در مجلس سنا او "نظر شخصی" خود را بیان کرده است.

آقای خرم به اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نمایندگان توضیح داد که: "این اظهارات، نظر شخصی من بوده و موضع وزارت اطلاعات و فرهنگ و دولت نیست."

همچنین آقای خرم در گفتگویی با بی بی سی از مراجعه برخی مقامات خارجی و سفارشهای آنان یاد کرد که از او می خواستند قانون رسانه ها" بر اساس سلیقه آنان" آماده شود.

آقای خرم گفت: "چه مدرکی بهتر از اینکه با خود من تماس گرفته شده و این مسائل مطرح شده است. گروهی به نام "ایشیا لا گروپ" ساخته شده بود که در آن خارجیها دخالت داشتند و تمویل می کردند و به خاطر تحمیل نظرات خاص در قانون رسانه ها کار می کردند."

وزیر فرهنگ گفت: "خصوصاً مورد بسیار عمده ای که روی آن تمرکز شد این بود که تلویزیون دولتی افغانستان به تلویزیون خدمات عمومی تبدیل شود. این تجربه ای است که در کشورهای دیگر هست، اما افغانستان کشوری است درگیر جنگ با تروریسم."

او افزود: "ضرورت به یک تلویزیون دولتی وجود دارد و می شود که تلویزیون دیگری ساخته شود به همین منظور، اما تبدیل تلویزیون دولتی به (تلویزیون خدمات عمومی) در حالت فعلی جز این که ضررش به جامعه برسد، نتیجه دیگری به بار نمی آورد."

اما اعضای کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس نمایندگان این اظهارات آقای خرم را بی اساس می خوانند و می گویند این قانون بر اساس "اصول اسلامی، سنتهای افغانی و قانون اساسی افغانستان" تدوین شده است.

رئیس این کمیسیون می گوید توضیحات آقای خرم قناعت اعضای این کمیسیون را فراهم نکرد و کمیسیون تصمیم گرفت که موضوع را به نشست عمومی مجلس نمایندگان گزارش دهد.

محمد محقق رئیس کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس نمایندگان می گوید در ترتیب قانون رسانه ها مانند سایر قوانین، از خارجی ها مشورت گرفته شده، اما این کار به این معنا نیست که قانون رسانه ها زیر فشار آنان ترتیب شده است.

آقای محقق گفت: "قانون رسانه ها را وقتی که ما تصویب کردیم، با اصحاب رسانه ها، با گروههای فرهنگی، با حلقاتی از روزنامه نگاران و با کشورهای مختلف مشورت کردیم، ولی آن چه که مصالح کشور ما ایجاب می کرد، ما بر اساس آن نظر دادیم."

او افزود: "این (اتهام دخالت خارجیها در تصویب قانون رسانه ها) یک اهانت به شورای ملی است. ولی ایشان (آقای خرم) گپهای خود را به نحوی تکرار می کردند که خارجیها این کار را کرده اند ."

آقای محقق در ادامه گفت: "ایشان دلیل قناعت بخشی برای کمیسیون ما نداشتند. بنا بر این ما فیصله کردیم تا به شورا گزارش می دهیم." قانون رسانه های افغانستان که یکی از جنجالی ترین قوانین در این کشور است پس از سقوط رژیم طالبان تصویب شد و پس از آن چندین بار مورد باز نگری قرار گرفت.

مطالب مرتبط