نشریات کابل: سه شنبه ۱۲ قوس

روزنامه های چاپ امروز کابل موضوعات گوناگون، از جمله اخراج مهاجران افغان از ایران و نگرانی سازمان ملل از شیوه بازداشت متهمان در افغانستان را بررسی کرده اند.

روزنامه های دولتی بیشتر به گزارشهایی مبنی بر اخراج پناهجویان افغان از ایران پرداخته و دولت ایران را مورد انتقاد قرار داده اند.

روزنامه انیس نوشته است که اخراج مهاجران در آستانه زمستان، به معنای فرستادن آنان به سوی "مرگ تدریجی" است. به نوشته روزنامه، پیامدهای بد این کار ایران در میان مردم افغانستان اثرات خود را به جا خواهد گذاشت.

انیس از قول مقامات وزارت امور مهاجران افغانستان نوشته است که اخیراً دولت ایران بیش از یازده هزار پناهجوی افغان را از کشور خود اخراج کرده است.

روزنامه اصلاح نوشته است که دولت های ایران و پاکستان با آن که متعهد به عدم اجراج اجباری مهاجران شده اند، اما در عمل برعکس تعهدات خود عمل می کنند.

روزنامه از نهادهای مربوط افغانستان خواسته است که این موضوع را با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در میان بگذارند و بازگشت و اسکان مجدد مهاجران را به گونه همه جانبه بررسی کنند.

روزنامه افغانستان با توجه به نگرانی سازمان سازمان در باره چگونگی اجرای حکم اعدام و شیوه بازداشت متهمان در افغانستان، نوشته است که پرونده های متهمان در تمام مراحل اداری تا صدور حکم قضایی با فساد همراه است.

به باور روزنامه، اجرای عدالت در افغانستان راه "دشواری" را می پیماید و مداخله افراد قدرتمند در پرونده های متهمان در این کشور از "واقعیت های انکارناپذیر" است.

با این همه، نویسنده به این نظر است که کارکردهای قوه قضائیه را نمی توان در کل زیر سوال برد. شناسایی و بازجویی متهمان و صدور حکم در مورد آنان در وضعیت دشوار امنیتی کار سختی است که به نوشته روزنامه در افغانستان دهها قربانی گرفته است.

روزنامه هشت صبح با توجه به افزایش تنش میان هند و پاکستان پس از حمله به شهر بمبئی و تاثیرات احتمالی آن بر اوضاع منطقه، نوشته است که هر تحولی در سطح منطقه می تواند بر روند تحولات افغانستان تاثیر بگذارد.

به باور هشت صبح، تنش میان هند و پاکستان به نیرومند شدن گروههای تندرو اسلامی منجر می شود، که به نوشته روزنامه، برای افغانستان "خبر خوشی" نیست.

نویسنده تاکید کرده که دولت افغانستان باید بکوشد تا تنش میان هند و پاکستان کاهش یابد، اما نویسنده افزوده که افغانستان ابزارهای لازم را برای این کار دست ندارد.

روزنامه راه نجات کشتار غیرنظامیان در درگیریهای میان نیروهای بین المللی و افغان با شورشیان در افغانستان را از دلایل عمده نارضایتی مردم این کشور دانسته است.

به نوشته روزنامه، "عملیاتهای ناهماهنگ، کشتار غیرنظامیان، بازرسی خودسرانه خانه های مسکونی" باعث افزایش نارضایتی مردم از حضور نیروهای خارجی در کشور شده است.

روزنامه هشدار داده است که اگر حضور و فعالیتهای نیروهای خارجی در افغانستان در "چهارچوبی قانونی" هماهنگ نشود، نمی توان به چالشهای امنیتی در این کشور پایان داد.

مطالب مرتبط