12:54 گرينويچ - دوشنبه 08 دسامبر 2008 - 18 آذر 1387

رهنورد زریاب برنامۀ خاطره ها و ترانه ها

در این هفته در برنامۀ خاطره ها و ترانه ها محمد اعظم رهنورد زریاب داستان نویس ، منتقد ، پژوهشگر و روز نامه نگار معروف افغان خاطرات خود را قصه میکند.

رهنورد زریاب فصه نویس معروف افغان در سال1323 خرشیدی در ریکا خانۀ کابل زاده شد. او لیسانسۀ رشتۀ ژورنالیزم از دانشگاه کابل است و شهادتنامۀ فوق لیسانس از انگلستان دارد، بزبان انگلیسی تسلط دارد و در فلسفه ، روانشناسی و جامعه شناسی اندوخته های دارد.

شما نسخه مناسب فلش را ندارید .فایل پخش نمی شود

تازه ترین نسخه فلش را دانلود کنید

پخش فرمت های دیگر صوت و تصویر


رهنورد زریاب حدود صد داستان نوشته است که شماری از این داستانها در مجموعه های چون
آوازی از میان قرنها
مرد کوهستان
دوستی از شهر دور
نقشها وپندارها
چاپ شده است. ترجمه ها ومقالات زریاب در کتاب های
پیراهن ها
حاشیه ها
و گنگ خوابدیده ، منتشر شده است.

گزیده ای از داستان های کوتاه رهنورد زریاب به نام « تصویر» به زبان روسی ترجمه شده و فلمنامۀ فلم «اختر مسخره» نیز از آثار اوست.

آقای زریاب در نیمۀ دوم دهۀ خورشیدی به حیث ریّس انجمن نویسندگان افغان انتخاب شد . در اوایل دهۀ هفتاد خورشیدی به فرانسه رفت و پس از سقوط طالبان به کابل برگشت .

اکنون رهنورد زریاب در تلویزیون طلوع به عنوان ویراستار کار میکند.

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.