نشریات کابل: چهارشنبه ۱۳ قوس

نشریات چاپ امروز کابل عمدتا به موضوع حملات اخیر در شهر بمبئی و پیامدهای آن در منطقه پرداخته اند.

روزنامه ویسا با اشاره به حملات مرگبار در هند نوشته است که این حملات نه تنها هند بلکه همه جهان را با تهدید روبرو کرده است.

به باور نویسنده ویسا، در گذشته اندونیزی یکی از مراکز عمده فعالیت شبکه القاعده به حساب می آمد اما در سالهای اخیر القاعده به تدریج درحال از دست دادن این مرکز بوده است.

ویسا هشدار داده است که گسترش فعالیت القاعده و یا گروههای وفادار به آن در بسیاری از کشورهای جهان نشاندهنده شکست در جنگ علیه تروریسم جهانی است.

روزنامه چراغ نوشته ادامه جنگ و تنش میان افغانستان و پاکستان امنیت افغانستان را با خطر روبرو خواهد کرد.

به باور نویسنده، افغانستان محل مناسبی برای اجرای حملات تلافی جویانه برای دو کشور رقیب است.

روزنامه انیس نوشته اگر نیروهای مرزی پاکستان از نوار مرزی میان افغانستان و پاکستان بیرون شده و به مرز میان پاکستان و هند مستقر شوند، وضعیت امنیتی در مناطق مرزی افغانستان بدتر خواهد شد.

انیس نوشته است که در چند ماه گذشته ارتش پاکستان در مناطق مرزی میان پاکستان و افغانستان در مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی دستاوردهای زیادی داشته است.

روزنامه افغانستان به ادامه ناامنی ها در ولایت بادغیس که هم مرز با مناطق شمالی افغانستان است پرداخته است.

در این مطلب هشدار داده شده که احتمالا دامنه ناامنی ها به مناطق شمالی افغانستان نیز کشیده خواهد شد.

به باور نویسنده، تسلط طالبان بر بخشهای از جنوب افغانستان به آنان این فرصت را داده تا حملات خود را به مناطق شمالی هم گسترش دهند.

مطالب مرتبط