فوتبالیست های افغان از استرالیا درخواست پناهندگی کردند

دفتر امور مهاجرت استرالیا تایید کرده است که پانزده تن از بازیکنان جام جهانی بی سر پناهان در ملبورن خواستار تمدید ویزای خود شده اند.

هشت تن از این بازیکنان اعضای تیم فوتبال افغانستان هستند که در بخش مردان برنده این جام نیز شده اند.

هفت بازیکن دیگری که تقاضای پناهندگی کرده اند اهل زیمبابوه هستند.

جام جهانی بی سرپناهان باهدف جلب توجه به وضعیت کسانی که بی خانه هستند و در جاده ها و خیابانها زندگی می کنند هر سال یک بار برگزار می شود.

در مسابقات امسال که در شهر ملبورن استرالیا برگذار شد 400 بازیکن از 56 کشور شرکت داشتند.

روز یکشنبه هشتم دسامبر و پس از آنکه مسابقات به پایان رسید، گزارش شد که شماری از شرکت کنندگان این مسابقات نمی خواهند به کشور هایشان باز گردند.

رسانه های محلی در شهر ملبورن گزارش می دهند که حداقل پانزده نفر تقاضای پناهندگی کرده اند.

اما دفتر مهاجرت استرالیا می گوید این باز یکنان خواستار تمدید ویزایشان شده اند، اما درمورد تقاضای پناهندگی از سوی این بازیکنان چیزی نگفت.

سال گذشته میزبان مسابقات جام جهانی بی سرپناهان دانمارک بود، مقام های دانمارک پس از پایان مسابقات گزارش دادند که 23 نفر نتوانستند قبل از انقضای ویزای خود این کشور را ترک کنند.

این نخستین بار نیست که ملبورن با چنین در خواستی روبرو شده است، در سال 2006 میلادی که ملبورن میزبان مسابقات کشور های مشترک المنافع بود به 14 تن از بازیکنان سیرالئون ویزای اقامت دایمی داد.