تظاهرات 'آسیب دیدگان' جنگهای افغانستان

تظاهرات در کابل
Image caption در سالهای جنگ در افغانستان به ویژه جنگ های میان گروهی دراین کشور شماری زیادی کشته وشماری دیگری معلول شدند

شماری از آسیب دیدگان جنگ افغانستان علیه افرادی که به گفته آنها متهم به جنایات جنگی در جنگهای سه دهه گذشته هستند، دست به تظاهرات زدند.

شرکت کنندگان این تظاهرات در برابر دفتر هیات نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل گردهم آمدند و خواستار به دادگاه کشاندن این افراد شدند. تظاهر کنندگان می گویند این افراد در کشتار اعضای خانواده های آنان دست دارند.

سازمان دهندگان این تظاهرات می گویند شماری از کسانی که در جنگهای سه دهه گذشته دست داشتند، در حال حاضر پست های مهم و حساس دولتی را در اختیار دارند.

در این تظاهرات که از سوی سازمانی موسوم به "دادخواهان افغانستان" به راه انداخته شده بود، حدود 250 تن از اعضای خانواده های آسیب دیدگان جنگهای سه دهه گذشته افغانستان شرکت داشتند. آنان در حالی که عکسهایی از اعضای کشته شده یا ناپدید شده خانواده های خود را حمل می کردند، از سازمان ملل متحد خواستند که در محاکمه افرادی که به گفته آنان در "جنایات جنگی" دست دارند، کمک کند.

ویدا احمد، رئیس سازمان دادخواهان افغانستان می گوید این سازمان خواهان حمایت مردم افغانستان از خواست اعضای خود مبنی بر محاکمه "جنایت کاران جنگی" است.

Image caption 'چرا قاتلان ما بازداشت نمی شوند؟ چرا دولت ما اینقدر بی بازخواستی می کند؟ خواست ما این است که قاتلان قربانیان ما بازداشت شوند'

خانم احمد گفت: "خواست و امید ما از مردم ما این است که با ما همراه و همصدا شوند. روشنفکران ما و کسانی که واقعاً می خواهند برای مردم کار کنند، همصدا شوند و این راه را ادامه دهند تا ما بتوانیم به آخرین هدف خود که به محاکمه کشاندن جنایتکاران است، برسیم." رها نوین، یکی دیگر از مسئولان این سازمان می گوید "عاملان قتل های دسته جمعی عاملان تجاوز به زنان و کودکان باید به محاکمه کشانده شوند".

یکی دیگر از شرکت کنندگان این تظاهرات عکس سه کودکی با خود حمل می کرد که به گفته او در جنگهای گذشته کشته شدند، این شهروند افغان می گوید دولت در قبال خواست آنها و تامین عدالت توجه نکرده است: "چرا قاتلان ما بازداشت نمی شوند؟ چرا دولت ما اینقدر بی بازخواستی می کند؟ خواست ما این است که قاتلان قربانیان ما بازداشت شوند."

در جنگهای سه دهه گذشته در افغانستان، به ویژه جنگ های میان گروهی، شمار زیادی از افغانها کشته یا ناپدید شدند، و شماری هم معلول شدند.

دولت افغانستان از سه سال پیش برای اجرای عدالت در مورد عاملان کشتار و معلول شدن آنان برنامه ای را موسوم به "عدالت انتقالی" به راه انداخت. اما در مورد عدم موفقیت این برنامه انتقادهای زیادی مطرح شده است.

مطالب مرتبط