مرگ شش جوان افغان به دلیل نوشیدن الکل

Image caption استفاده از مشروبات الکلی و همچنین تولید و خرید و فروش آن در افغانستان جرم است

شش جوان افغان در ولایت بلخ در شمال افغانستان به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی جان خود را از دست دادند.

این نخستین بار است که نوشیدن مشروبات الکلی در بلخ سبب مرگ جوانان افغان شده است.

مشروبات الکلی بصورت گسترده ای از خارج افغانستان وارد این کشور می شود اما دستگاه تولید مشروبات الکلی در داخل افغانستان نیز وجود دارد.

پس از پخش خبر مرگ شش جوان به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی، پلیس بلخ یک تن را به اتهام تولید مشروبات الکلی در ولایت بلخ باز داشت کرد.

میرویس ربیعی رئیس صحت عامه ولایت بلخ به خبر نگاران گفت ممکن است نوشیدنی که سبب مرگ این جوانان شده، آلوده به مواد کشنده دیگری بوده باشد.

او گفت: "دشمنان افغانستان مخصوصا دشمنان شمال افغانستان ممکن است از صادر کردن میتال الکل به نام بیایل الکل به عنوان یک سلاح جدید برعلیه جوانان شمال افغانستان استفاده کرده باشند."

پس از پخش خبر مرگ شش تن به دلیل استفاده از مشروبات الکلی پلیس بلخ یک تن را به اتهام تولید مشروبات الکلی باز داشت کرده و ذخایر مشروبات اورا ضبط کرده است. شیرجان درانی فرمانده پلیس ولایت بلخ گفت: " پلیس یک تن را که مشروبات الکلی را در بوتل(بطری) های آب جابجا کرده بود باز داشت کرده است."

آقای درانی افزود:" پلیس پیش از این نیز افرادی را به اتهام قاچاق مشروبات الکلی باز داشت کرده است."

استفاده از مشروبات الکلی و همچنین تولید وخرید و فروش آن در افغانستان جرم است، از این رو مشروبات الکلی بصورت چاقاق وبدون مجوز و نظارت وارد افغانستان می شود.

کسانی در داخل اقدام به تولید مشروبات الکلی می کنند نیز بصورت پنهانی و دور از هر گونه نظارتی دست به این کار می زنند.