نشریات کابل: دوشنبه ۲۵ قوس

نشست پاریس پایتخت فرانسه، که در باره افغانستان برگزار شد، از مهمترین موضوعاتی است که روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به بررسی و تحلیل آن پرداخته اند.

این نشست برای نزدیک کردن دیدگاههای همسایگان افغانستان در ارتباط با مسائل این کشور با شرکت نمایندگان حدود ۲۰ کشور، از جمله کشورهای همسایه افغانستان روز گذشته (۲۴ قوس/آذر) بزگرار شد.

روزنامه افغانستان کنفرانس پاریس را نشانه ای از توجه جامعه جهانی به افغانستان دانسته و افزوده است که کشورهای علاقه مند به مسائل افغانستان تا هنوز حساسیت خود را در مورد موضوعاتی مانند تامین امنیت در این کشور حفظ کرده اند.

این روزنامه نوشته است که حل مشکلات افغانستان و منطقه نیازمند توجه جدی جامعه جهانی به مراکز تروریسم در منطقه است. به باور نویسنده، اگر این نشست بتواند راه حلی در این مورد بیابد، موفقیت بزرگی به دست خواهد آورد.

اما روزنامه پیمان در سرمقاله خود به این نکته تاکید کرده است که بحران افغانستان با برگزاری چنین نشست هایی حل نمی شود.

به باور پیمان، کشورهای غربی از دریچه های متفاوت به افغانستان نگاه می کنند و هر کدام می خواهند راه حلی بر اساس همین دیدگاههای متفاوت برای پایان مشکلات این کشور بیابند.

روزنامه نوشته است که شورشیان عمدتاً در کشورهای همسایه آموزش می بینند و استراتژی کشورهای غربی در مبارزه با تروریسم هم هماهنگی لازم را ندارد. نویسنده معتقد است که نشست در چنین سطحی نمی تواند مشکلات را افغانستان پایان بخشد.

روزنامه هشت صبح در پاسخ به این پرسش که چرا وزیر خارجه ایران به نشست پاریس نرفت، نوشته است که ایران قصد دارد با عدم شرکت در این نشست نوعی پیام تهدیدآمیز به غرب در مورد برنامه هسته ای خود بفرستد.

به نظر نویسنده، نشست پاریس هر دستاوردی که داشته باشد، با "مداخله" کشورهایی مانند ایران و پاکستان در مسائل مربوط به افغانستان، زمینه اجرای اندکی خواهد داشت.

هشت صبح افزوده است که ایران از امکانات زیادی برای مداخله در قضایای افغانستان برخوردار است و کشورهای غربی نمی توانند آن را نادیده بگیرند.

مطالب مرتبط