نشریات کابل: شنبه ۳۰ قوس

روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به تحلیل و بررسی رد صلاحیت وزیر تجارت و صنایع افغانستان و دلایل لغو سفر رئیس جمهوری پاکستان به افغانستان پرداخته اند.

روزنامه افغانستان استیضاح و رد صلاحیت محمد امین فرهنگ، وزیر تجارت و صنایع توسط مجلس نمایندگان را "استیضاح موفق و اقدام شایسته نمایندگان مردم" خوانده است.

آقای فرهنگ روز پنجشنبه، ۲۸ قوس/آذر، در پی استیضاح در مورد افزایش قیمت بنزین و گاز با ۱۲۷ رای منفی و یک رای مثبت اعضای مجلس نمایندگان رد صلاحیت شد.

این روزنامه در سرمقاله امروز خود نوشته که مجلس این بار با رای دسته جمعی هم دست رد به سینه وزیر تجارت زدند و هم آنانی را مورد تردید قرار دادند که در هفت سال گذشته "شعار دادند و تابعیت های دوگانه خود را به رخ مردم کشیدند".

نویسنده به این باور است که این اقدام مجلس نمایندگان "بانگ بیدارباشی" بود برای حکومت و همچنین این اقدام جوانه های امید را در دل مردم زنده کرد.

روزنامه آرمان ملی نوشته است که "رای گیری علنی" باعث شد که اعضای مجلس نمایندگان در این مورد موضع واحدی داشته باشند و آقای فرهنگ را با رای اکثریت قاطع رد صلاحیت کنند.

به نوشته آرمان ملی، رد صلاحیت وزیر تجارت و صنایع باعث شد که مجلس نمایندگان "اعتماد از دست رفته" خود را باز یابد. روزنامه نوشته که این مجلس با ابقای وزیران دفاع و داخله (کشور) و رئیس اداره امنیت ملی در پی استیضاح در باره حمله به مراسم هشتم ثور/اردیبهشت تا حدی اعتماد مردم را از دست داده بود.

نویسنده همچنین از مجلس خواسته است که پس از این در موارد مشابه از شیوه رای گیری علنی کار گیرد. روزنامه تاکید کرده که اگر "کارهای خلاف" وزیرانی که رد صلاحیت می شوند ثابت شود، تنها به رد صلاحیت اکتفا نشود، بلکه آنها به دادگاه هم معرفی شوند.

روزنامه پیمان پرسشهایی را در مورد لغو سفر آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان به افغانستان مطرح کرده است.

آقای زرداری قرار بود روز جمعه، ۲۹ قوس/ آذر به کابل سفر کند، اما این سفر ظاهراً به دلیل بدی هوا لغو شد و به "یک زمان مناسب در آینده" به تاخیر افتید.

پیمان این حتمال را مطرح کرده که ممکن است رئیس جمهوری پاکستان نخواهد با همتای افغان خود در باره مبارزه با تروریسم و افراطگرایی در منطقه رو در رو گفتگو کند.

روزنامه همچنین گمانه هایی دیگر از جمله فشارهای داخلی بر آقای زرداری و نیز "کودتای نظامیان" علیه حکومت او را مطرح کرده است.

اما روزنامه دولتی انیس پرسیده است که چرا آقای زرداری می خواهد به افغانستان سفر کند. روزنامه نوشته است که این سفر برای آن انجام می شود که "توافق اصولی" برای پایان دادن به مشکلاتی به دست آید که در نیم سده گذشته میان دو کشور وجود اشته است.

به باور انیس، این مشکلات با خشونت و بی اعتمادی به پایان نرسید؛ شاید این سفر برای این انجام می شود که راه حلی مسالمت آمیز و مبتنی بر تفاهم برای این تنشها جستجو شود.

با آن که این سفر هنوز انجام نشده، انیس به این باور است که سفر آقای زرداری به افغانستان به معنای تحکیم روابط دو کشور و تفاهم در مورد مبارزه با تروریسم در منطقه است. روزنامه ویسا سخنان اخیر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در مورد تلفات غیرنظامیان در این کشور را بررسی کرده و با لحن انتقادآمیزی پرسیده است که چرا حمله به مردم متوقف نمی شود.

آقای کرزی روز پنجشنبه گذشته در مراسم بزرگداشت از روز جهانی مبارزه با فساد اداری در کابل تلفات غیرنظامیان در جنگ علیه تروریسم در افغانستان را مورد انتقاد قرار داد.

ویسا تاکید کرده که دولت، نهادهای مدنی و مردم باید این موضوع را در سطح ملی مطرح کنند و از نیروهای بین المللی از یک موضع واحد بخواهند به تلفات غیرنظامیان پایان دهند.

به نوشته ویسا، چنین درخواستی از موضعی واحد و نیرومند می تواند نیروهای بین المللی را وادار به پذیرش این خواست کند.

مطالب مرتبط