نشریات کابل: دوشنبه ۲ جدی

اعزام ۳۰ نیروی نظامی آمریکایی به افغانستان و طرح گفتگو با مخالفان دولت این کشور از مهمترین موضوعات مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود اعلام اعزام حدود ۳۰ هزار نیروی دیگر آمریکایی به افغانستان را "پاسخ به نیازهای امنیتی" این کشور خوانده است.

دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا روز شنبه ۲۰ دسامبر در کابل این موضوع را اعلام کرد گفت که در جریان سال ۲۰۰۹ میلادی تا ۳۰ هزار نیروی دیگر به افغانستان می فرستد.

انیس همچنین به این نظر است که فرستادن این تعداد نیروی تازه نفس به افغانستان از سوی آمریکا، نشانه ای از پایبندی آمریکا به تعهد به تامین امنیت و ثبات در افغانستان است.

با این همه نویسنده انیس تاکید کرده است که تقویت نیروهای مسلح افغانستان در درازمدت گزینه بهتری برای تامین امنیت در افغانستان و دفاع از مرزهای این کشور است.

روزنامه افغانستان افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان را "تقویت موضع دولت" این کشور در برابر گروههای شورشی دانسته است.

روزنامه افزوده که حتی اگر دولت در مقام گفتگو با مخالفان هم قرار داشته باشد، "حضور گسترده و موثر" نیروهای آمریکایی دولت افغانستان را در "موضع برتر" قرار می دهد.

نویسنده روزنامه افغانستان در ادامه سرمقاله خود تاکید کرده که خوش بینی در مورد حضور نیروهای خارجی در افغانستان زمانی وجود دارد که "مشکل ناهماهنگی میان نیروهای خارجی و داخلی" کاهش یابد.

روزنامه هشت صبح طرح گفتگو با طالبان که اخیراً از سوی همایون جریر، داماد گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، مطرح شده را بررسی کرده است.

آقای جریر اخیراً در گفتگویی با بی بی سی اعلام کرد که نشستی با اشتراک نمایندگان دولت، طالبان و حزب اسلامی در یکی از کشورهای اسلامی بدون حضور خارجیها در آینده نزدیک برگزار می شود.

هشت صبح با توجه به سخنان آقای جریر مبنی بر شرکت دولت در این نشست به عنوان "یک طرف قضیه"، انتقاد کرده او به تایید موضع طالبان پرداخته است.

نویسنده هشت صبح تاکید کرده که دولت براساس آرای مردم انتخاب شده و تعهدات خاصی در برابر مردم دارد. به نظر روزنامه اگر دولت در این نشست تنها به عنوان "یک طرف نزاع" شرکت کند، در واقع آرای مردم و این تعهدات را کنار گذاشته است.

روزنامه آرمان ملی با توجه به تعیین والی جدید قندهار، این پرسش را مطرح کرده که چرا یک شهروند کانادایی والی قندهار شده است. گفته می شود توریالی ویسا، که به تازگی جانشین رحمت الله رووفی، والی پیشین قندهار شده، تابعیت کانادا را دارد.

آرمان ملی تاکید کرده که افرادی در سمتهای عالی دولتی تعیین شوند که به منافع ملی وفادار باشند و هیچ گونه تعلق خاطری با کشورهای دیگر نداشته باشند.

نویسنده آرمان ملی همچنین نوشته است "خارجیها" در انتصاب افراد در پستهای دولتی "نقش" دارند و دولت "ضعیف" افغانستان توان مقاومت در برابر این گونه مداخله های آنان را ندارد.

مطالب مرتبط