افغانستان اظهارات رئیس مجلس ایران را رد کرد

علی لاریجانی، رییس مجلس ایران
Image caption لاریجانی: نظامیان خارجی باعث نا امنی افغانستان شده اند

وزارت خارجه افغانستان اظهارات رییس مجلس ایران را رد کرده که گفته بود حضور نیروهای خارجی در افغانستان باعث افزایش تولید مواد مخدر و رشد افراطگرایی در این کشور شده است.

سلطان احمد بهین، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در واکنش به اظهارات علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، گفت که افغانستان به حضور نظامیان خارجی برای سرکوب گروه های شورشی و مهار نا امنی ها نیاز دارد.

روز یکشنبه این هفته، آقای لاریجانی در دیدار با محمد کریم خلیلی، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در تهران گفت که نسبت به ادامه نا امنی در افغانستان نگران است و اظهار داشت که حضور نیروهای خارجی در افغانستان، وخامت اوضاع امنیتی و رشد افراطگرایی را به دنبال داشته است.

رئیس مجلس ایران افزایش تجارت مواد مخدر را نیز ناشی از حضور نظامیان خارجی در افغانستان دانست و افزود "امروز در حالی شاهد گسترش تولید و ترانزیت مواد مخدر در افغانستان هستیم که مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر یکی از بهانه های اصلی حضور بیگانگان بوده است."

'سیاست مشخص'

سخنان آقای لاریجانی پس از آن ابراز شد که دولت آمریکا اعلام کرده بود در نظر دارد شمار نظامیان خود در افغانستان را تا دو برابر افزایش دهد.

Image caption بهین: افغانستان برای استقرار امنیت به حضور نظامی خارجی نیاز دارد

وزارت دفاع آمریکا گفته بود که این کشور در نظر دارد تا تابستان سال 2009 میلادی، حدود بیست تا سی هزار نیروی دیگر به افغانستان اعزام دارد.

سلطان احمد بهین گفته است که افزایش سربازان آمریکایی در این کشور به پیشبرد امنیت و ثبات در این کشور کمک می کند.

آقای بهین در واکنش به اظهارات رییس مجلس ایران گفت: "کشورها سیاست های خود را دارند، اما سیاست ما مشخص است: ما سرباز بیشتر می خواهیم برای تسریع پیروزی بر تروریسم و حضور سربازان خارجی و افزایش آن، کمک می کند به تامین امنیت بیشتر، به خصوص که ما در سال آینده انتخابات داریم..."

برخی از ناظران گفته اند که افزایش حضور نظامی آمریکا در افغانستان می تواند نگرانی های تازه ای را در کشور همسایه، ایران، به وجود آورد.

اما دولت افغانستان چنین نگرانی را بی مورد دانسته است زیرا، به گفته سخنگوی وزارت خارجه، دولت افغانستان به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد تا از خاک آن علیه کشور دیگری استفاده کند.

هم اکنون دهها هزار سرباز خارجی که بخش اعظم آن را سربازان آمریکایی تشکیل می دهد، در افغانستان حضور دارند و با شورشیان طالبان می جنگند.

جمهوری اسلامی ایران در گذشته نیز بارها نسبت به حضور نیروهای خارجی در افغانستان ابراز ناخشنودی کرده است.

مطالب مرتبط