نشریات کابل: پنجشنبه ۵ جدی

موضعگیری های ایران در قبال افغانستان و سفر هیات افغانی به جمهوری اسلامی ایران، در کنار مطالبی در مورد کشتار غیرنظامیان و واکنش های رییس جمهور افغانستان نسبت به آن، در روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب یافته است.

روزنامه هشت صبح سیاست های جمهوری اسلامی ایران را نسبت به افغانستان مورد انتقاد قرار داده و نوشته که برخوردهای این کشور در قبال افغانستان، دوگانه و متناقض است.

نویسنده هشت صبح افزوده که ایران از یک سو به همکاری در زمینه بازسازی و تامین امنیت در افغانستان اعلام آمادگی می کند و از سوی دیگر از شرکت در نشست پاریس در مورد افغانستان، خودداری می کند.

این روزنامه نوشته: "ایرانی ها به خوبی دریافته اند که تامین ثبات در افغانستان و ایجاد فضای امن، بیش از آنکه برای ثبات منطقه موثر باشد، یک دستاورد مهم برای دشمن دیرینه آن، آمریکا، به شمار می رود."

هشت صبح ادعا کرده که ایران به همین دلیل از پیشرفت در افغانستان صادقانه حمایت نمی کند.

روزنامه راه نجات نیز گزارش مفصلی از سفر عبدالکریم خلیلی، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان به ایران و دیدار با مقامات ارشد دولت جمهوری اسلامی منتشر کرده است.

راه نجات در این گزارش نوشته که هیات افغانی، از حضور ایران در حل مشکلات منطقه ای حمایت کرده و به مقامات جمهوری اسلامی ایران گفته است که "هیچ طرحی در افغانستان بدون حضور ایران قابل پذیرش نیست."

روزنامه پیمان به سفر اخیر حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان به ولایت خوست و ابراز همدردی با قربانیان یک حمله نیروهای خارجی در این ولایت توجه کرده است.

پیمان در این سرمقاله که با عنوان "تغییر مواضع رییس جمهور ناشی از چیست؟" چاپ شده، نوشته است که آقای کرزی اخیرا از حمایت جامعه جهانی نسبت به خود نا امید شده و در صدد نشان دادن یک "چهره ملی" از خود است تا به باور نویسنده، بتواند در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده از آن بهره برداری کند.

نویسنده پیمان اما در ادامه افزوده که آقای کرزی در مدت هفت سال گذشته که در راس اداره در افغانستان قرار داشت، نتوانست مدیریت لازم از خود نشان داده و با استفاده از زمینه ها و امکاناتی که فراهم شده بود، افغانستان را به سوی بهبود به پیش برد.

مطالب مرتبط